Meny

Hjälp att handla i Kalmar

Tillhör du en riskgrupp, eller är du över 70? Har du ingen anhörig eller granne som kan handla åt dig? Vi kan ha en lösning på det.

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommunerna.

ur pressmeddelande från Svenska kyrkan 25 mars 2020

I Kalmar kommun innebär detta att Svenska kyrkan hjälper enskilda med att handla och köra hem mat och med apoteksärenden. Var och en kan få hjälp en gång per vecka.

Britt Jonasson, diakon i Heliga Korsets församling, och Dionysios Orfanos, socionomstudent som har praktiserat hos Britt i vår, satte igång med uppdraget, och nu är alla pastoratets diakoner och andra diakoniarbetare med.

-- Om man inte själv kan gå ut, och om inte har någon anhörig eller granne som kan handla åt en, då kan man ringa, säger Dionysios. Vi som svarar berättar exakt hur allt kommer att gå till och hur betalningen fungerar. Sedan antecknar vi på en inköpslista och handlar. Vi levererar kassen vid dörren.

Det nummer som man kan ringa om man behöver hjälp med att handla mat eller med apoteksärende är 0480-42 14 50. Telefontiderna är måndag-- torsdag 10--12.

Dionysios och Britt har sällskap i arbetet av kolleger och volontärer. Det kan också komma volontärer från de andra organisationerna som MSB och SKR har slutit avtal med. Volontärerna är än så länge med i arbetet med att handla och packa kassar. Alla som kör ut med kassar kommer att kunna identifiera sig vid leveranserna, och vi kommer att uppdatera informationen här på webbplatsen.

-- Det känns väldigt bra att vi kan hjälpa till på det här sättet, säger Britt. Det är viktigt att alla i vårt samhälle känner sig trygga, och vi hoppas att vi kan bidra till det.

Diakonerna i Kalmar pastorat. Bild: Anna Braw

Här är några av oss som är med i arbetet: Lena Haglund (näst längst till vänster) och sedan Kerstin Persson, Ingrid (”Ida”) Svedjenäs, Annika Johansson och Britt Jonasson

I Två Systrars församling är i stort sett alla medarbetare med i Hjälp att handla-arbetet. På bilden: Marco Aldén, Nina Lindgren, Lisbeth Carlsson, Julian Renhorn, Gustaf Holmér och Johan Alberius.

Två som ofta svarar i telefon är Beate Fotland och Anke Decker.

Kalmar kommun innehåller flera pastorat, och de olika pastoraten har separata Hjälp att handla-lösningar. Därför börjar vi med att fråga var du bor, och om det visar sig att du bor utanför Kalmar pastorat hjälper vi dig med telefonnumret till den som kan uträtta dina ärenden. Det gör vi gärna, så om du är osäker på vart du hör, tveka inte att ringa!