Foto: Foto: Lina Beutler, Ikon

Hjälp att handla

Hjälp att handla i Svenska kyrkans regi har avslutats. Vi hänvisar till Kalmar kommun som gärna hjälper dig som tillhör en riskgrupp med matinköp och apoteksärenden!

Fram till och med vecka 33 skötte Svenska kyrkan Hjälp att handla i Kalmar kommun. Sedan tog Kalmar kommun över huvudansvaret, och Svenska kyrkan fortsatte i lite begränsad omfattning. Från vecka 46 är det helt och hållet kommunen som sköter detta.

Du som behöver hjälp med att handla kan få det via Kalmar kommun. Kommunens träffpunkter hittar du här. Ring kommunens växel, 0480-45 00 00, så blir du kopplad till rätt person! 

Fem av Sveriges största civilsamhällsorganisationer kom i våras överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna skulle samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommunerna.

ur pressmeddelande från Svenska kyrkan 25 mars 2020

I Kalmar kommun innebar detta under våren och sommaren 2020 att Svenska kyrkan hjälpte enskilda med att handla och köra hem mat och med apoteksärenden. Var och en kunde under den perioden få hjälp en gång per vecka. Nu är det alltså kommunen som har ansvaret.

– Det har känts väldigt bra att vi har kunnat hjälpa till på det här sättet en bit in på hösten också, säger Britt. Det är viktigt att alla i vårt samhälle känner sig trygga, och vi hoppas att vi har kunnat bidra till det.