Foto: Torgny Lindén, Göteborgs stift

Hälsning från Svenska kyrkans biskopar

Vid ett digitalt möte måndagen den 16 november gjorde Svenska kyrkans biskopar ett uttalande med anledning av regeringens förslag till förbud mot allmänna sammankomster med fler än åtta personer.

Uttalande från Svenska kyrkans biskopar

I enlighet med de bestämmelser som förväntas gälla från den 24 november 2020 ger vi följande gemensamma råd och rekommendationer:
· Värna den diakonala omsorgen.
· Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande inklusive medverkande.
· Ge fortsatt möjlighet till dop, vigsel och begravning, med max 8 personer närvarande inklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
· Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
· Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

***

Här i Kalmar pastorat innebär detta

* att diakonimottagningen är öppen som vanligt och att anställda och ideella församlingsmedarbetare håller kontakten med så många församlingsmedlemmar som möjligt på telefon (vill du bli uppringd, eller har du en anhörig eller vän som behöver få ett telefonsamtal, så hör av dig!)
* att församlingarnas huvudgudstjänster inte kan hållas öppna för allmänheten men sänds på Facebook och är tillgängliga på församlingarnas webbplatser
* att dop, vigslar och begravningar hålls med högst åtta närvarande
* att du alltid är välkommen in i kyrkorummen när de är öppna (olika tider för olika kyrkor) och att vi håller goda avstånd -- det finns alltid handsprit vid ingången
* att klockorna ringer när en gudstjänst eller andakt börjar, och att du är välkommen att stanna upp och be med där du är när du hör dem
* att det går fint att lämna in förbönsämnen digitalt på varje församlings webbplats, i telefonsamtal med församlingsmedarbetare eller i förbönsbok i kyrkan

Har du några frågor eller idéer hoppas vi att du hör av dig!

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost