Foto: Ernstssons foto

Föreläsningsserie på Kalmar läns museum

Nyhet Publicerad Ändrad

I höst bjuder Kalmar läns museum och Växjö stift in till en föreläsningsserie om kyrkliga metallföremål.

Tidigare i år gav Växjö stift ut Metaller i helig tjänst, en bok där stiftsantikvarie Maria Brynielsson har samlat artiklar om metallföremål i stiftets församlingar. Boken bygger delvis på en inventering av kyrkliga metallföremål.

Boken Metaller i helig tjänst, utgiven av Växjö stift.

Nu arrangerar Växjö stift och Kalmar läns museum tillsammans en serie föreläsningar med utgångspunkt i olika artiklar i boken.

Ur broschyren:

Metaller i helig tjänst – en gnistrande föreläsningsserie!

I höst erbjuder Kalmar läns museum en föreläsningsserie på temat metaller och metallföremål i samarbete med Svenska kyrkan, Växjö stift.

Kom och låt dig bländas!

onsdag 30 september 18.00: Himmel, jord och vatten i en biskopskräkla från Glasriket – Jan-Olof Johansson, biskop emeritus och Erika Lagerbielke, professor i glasdesign
Biskopen har tre kännetecken; en mitra som bärs på huvudet, biskopskorset som bärs i en kedja om halsen och kräklan som bärs i handen. Eftersom Kalmar var ett eget stift fram till 1915, finns alla dessa tre i stiftets båda ”säten”, Växjö och Kalmar. De äldsta kräklorna som finns i Växjö stift, en i Kalmar domkyrka och en i Växjö domkyrka, är från 1800-talet och av trä. Den yngsta kräklan, Sigfridskräklan, är från 2011 och designad av Erika Lagerbielke, professor i glasdesign. Biskop emeritus Jan-Olof Johansson berättar om biskopens kännetecken och tillsammans med Erika Lagerbielke om hur Sigfridskräklan kom till och om symboliken som finns ”inbyggd” i den.  

fredag 16 oktober12.00--13.00 (lunchföreläsning): Från oblatjärn till förgyllda brudkronor – kyrkornas metallföremål berättar – Karin Adriansson och Stina Damberg, konservatorer, Kalmar läns museum
Länsmuseets konservatorer Karin Adriansson och Stina Damberg har under flera år arbetat med en skadeinventering av kyrkornas metallinventarier på uppdrag av Växjö stift. Nu berättar de om sina upplevelser från resorna runtom i Småland, på Öland och i Halland.  Genom stämplar har de lärt sig om de gamla mästarna och fått se en fantastisk hantverksskicklighet. Det handlar om allt från de medeltida kyrkornas bevarade föremål till nysilvrets intåg i kyrkorna under 1800-talets andra hälft. Under föreläsningen får ögat njuta av unika föremål och vi får höra om de erfarenheter som arbetet har gett.  

onsdag 21 oktober 18.00: Metallernas mystik och tillvarons dolda sammanhang – Arne Wiig, teologie doktor 
Arne Wiig som har specialiserat sig på äldre tiders symbolik bjuder in till en fascinerande resa genom forntidens tankemönster. I äldre tider ansågs människokroppens organ, himlakropparna och metallerna och mycket annat ha övernaturliga inbördes band till varandra. Än i dag lever många sådana tankar kvar i uttryck, talesätt och skrock, och det finns de som fortfarande menar att metaller och planeter påverkar vår mänskliga kropp. 

onsdag 11 november 18.00: Ett liv i rödmetallens skimmer – Michaela Ivarsdotter kopparslagarmästare
Michaela Ivarsdotter är metallkonstnär och kopparslagarmästare i fjärde generationen. Hon är uppvuxen i Vislanda, ett litet samhälle i Alvesta kommun. 15 år gammal meddelade hon sin far, Ivar Andersson, att hon ville gå i lära hos honom. Genom åren har Michaela genomfört många unika uppdrag för Svenska kyrkan på olika platser i Växjö stift men också i andra delar av landet. Under kvällen berättar Michaela om sitt yrkesliv i rödmetallens skimmer. Hon lyfter fram historien bakom några utvalda uppdrag och berättar i ord och bild om hela processen från ax till limpa. Vi får också ta del av hennes arbete med att dokumentera kopparslagaryrket och får veta lite om det kopparslagarmuseum hon driver i Karlskrona.

Entré till varje föreläsning: 125 kr, 75 kr med årskort. Boka och betala via www.kalmarlansmuseum.se/bokning. Begränsat antal platser, max 30 personer per föreläsning på grund av Covid-19. Drop-in endast i mån av plats.

Dessa föreläsningar och museets övriga program finns i museets evenemangskalender.