Meny

Var med i gudstjänster på distans

Här har du gudstjänsttips från hela Sverige på radio och på internet, både inspelade och direktsända!

Sedan fredagen före palmsöndagen firas, i enlighet med biskop Fredriks rekommendationer, inga offentliga gudstjänster i Kalmar pastorat. Kyrkorummen är öppna minst ett par timmar varje dag (se respektive församlings webbplats) för enskild bön och ljuständning. Du kan skicka in förbönsämnen via församlingarnas webbplatser, och du kan komma i kontakt med präster, diakoner och övriga församlingsmedarbetare på telefon.

Kanske kan också gudstjänst i radio, i tv eller via nätet vara något för dig under den här perioden?

(Du som har en släkting, granne eller vän som är tvungen att vara isolerad -- prova gärna länkarna här och fundera på vad du kan rekommendera!)

Två Systrars församling har en egen webbplats för sina inspelade gudstjänster

S:ta Birgitta församling sänder dagens psalm klockan 12 och en andakt senare på dagen

Morgonandakterna i Sveriges Radio -- hör den senaste sändningen och många tidigare här

Gudstjänster i Sveriges Radio -- hör den senast sända gudstjänsten här, och hitta tidigare gudstjänster också

Gudstjänster i Sveriges Televison -- se den senaste och många tidigare här

Från Sankt Ansgars kyrka i Uppsala finns sedan länge gudstjänster inspelade. Efter varje söndag eller annan helgdag med högmässa läggs en ny inspelning ut på nätet. Lyssna här!

Katarina församling i Stockholm har också spelat in gudstjänster i flera år. De visas på församlingens Youtube-kanal.

Förlösa-Kläckeberga pastorat sänder en andakt, tankar eller musik på Facebook varje dag nu.

Ryssby-Åby pastorat sänder hälsningar, musik och reflektioner på Facebook.

Svenska kyrkan i Umeå lägger ut tankar för dagen: En minut liv - varje dag. En grupp präster delar på uppgiften. Se och hör dem här!

Biskop Johan Dalman i Strängnäs stift publicerar en video inför varje helg. Se och hör honom här!

Från Mariakapellet i kyrkokansliet i Uppsala sänds andakter direkt flera gånger i veckan via Facebook

Biskop Mikael Mogren har en sida på Facebook där han bjuder in till kort andakt varje dag.

Från Taize sänds andakter på Facebook varje dag.

Hitta fler digitala andakter och gudstjänster
Mobilappen Kyrkguiden för både iPhone och androidtelefoner är gratis och finns där appar kan laddas hem.  I appen Kyrkguiden finns ett kalendarium som det går att söka i. Sök med ordet digital och få en lista med alla digitala andakter och gudstjänster. För de flesta finns en kort info som berättar om det är en sändning på Facebook, på YouTube eller annan kanal på nätet. 

***

Tack Martin Garlöv i Uppsala för nästan hela den här listan!

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost