Meny

Digital söndagsskola

Två Systrars församling har börjat sända digital söndagsskola -- så nu kan alla vara med!

En av alla konsekvenser av coronarestriktionerna är att det inte går att bjuda in till söndagsskola som vanligt.

Två Systrars församling kompenserar för det genom att spela in söndagsskolelektioner och lägga ut dem på sin nya webbplats för digitalt församlingsliv, www.tskonline.se. Söndagsskoleavsnitten blir offentliga precis samtidigt som högmässan, alltså klockan 10 på söndagar.

Oavsett om du och dina barn brukar vara med i söndagsskolan i Två Systrars kapell annars eller inte är ni välkomna att vara med nu!

Lisbeth Carlsson

Två systrars församling

Församlingspedagog