Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Unsplash

Det nya coronaviruset

Här hittar du all information från Kalmar pastorat med anledning av det nya coronaviruset och covid-19.

*** Senast uppdaterat 18 mars ***

Information från Kalmar pastorat med anledning av covid-19
Kalmar pastorat följer Folkhälsomyndighetens, Region Kalmars, Kyrkokansliets och Växjö stifts rapportering och rekommendationer vad gäller åtgärder för att hindra spridningen av covid-19. 

Krisledningsgruppen i Kalmar pastorat
Krisledningsgruppen Kalmar pastorat samlades på förmiddagen torsdagen den 12 mars och kommer att mötas regelbundet framöver så länge det behövs. Tre representanter deltog samma eftermiddag i ett regionalt fördjupningsmöte om kriskommunikation med bland annat länsstyrelsen, regionen, alla regionens kommuner och Sveriges radio. 

Gudstjänster
Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst som vanligt, men vi har vidtagit särskilda åtgärder när det gäller hygienfrågor i samband med våra gudstjänster.

Vi hälsar på varandra utan fysisk kontakt före och efter gudstjänsten.

Under offertoriepsalmen går de som ska tjänstgöra vid nattvardsutdelandet ut för att tvätta händerna.

Vid fridshälsningen kan vi se varandra i ögonen som vanligt, men vi undviker fysisk kontakt.

Vi läser instiftelseorden över bröd och vin som alltid, och vi delar ut bara brödet. Detta har varit lite ovanligt i Svenska kyrkan men förekommer i andra kristna traditioner, så det ses allmänt som ett helt nattvardsfirande.

Det går också bra att lägga höger hand på vänster axel som en signal till prästen att man vill ta emot enbart välsignelsen.

Dörrhandtagen i kyrkorna rengörs extra ofta.

På toaletterna finns en handtvättsinstruktion och handsprit.

I övrigt uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer! 

Inställda resor
Några planerade resor med större grupper – en konfirmandresa och en körresa, bland annat – har ställts in. Alla berörda är meddelade. 

Inställda konserter
Mariamusik den 22 mars och Matteuspassionen den 5 april är inställda.

Håll utkik på församlingarnas webbplatser och Facebook-sidor för att se om ytterligare konserter ställs in. Annars äger de rum som annonserat, och du är mycket välkommen! 

Grupper
Flera grupper och öppna samlingar ställs in. Läs under rubriken ”Inställt för allas skull” här på webbplatsen!

På Länssjukhuset Kalmar
Det råder besöksförbud på Länssjukhuset Kalmar tills vidare. Sjukhuskyrkans personal kan göra besök på avdelningarna i särskilda fall och efter avstämning med personalen. Du är välkommen att ringa till Sjukhuskyrkan som vanligt, och skulle det vara så att du behöver se ansiktet på den du talar med är personalen redo att tala med dig på Facetime!

På äldreboenden
Vi håller kontakten med de äldreboenden dit vi brukar komma och ha andakter och kommer överens med personalen där om huruvida samlingarna ska genomföras eller inte.

Någon att tala med
Om du vill tala med någon är du välkommen att ringa till våra församlingsmedarbetare. Skulle det vara så att du bestämmer dig för att stanna hemma från en gudstjänst eller samling men vill hålla kontakten – hör av dig! Som alltid är våra präster och diakoner redo att stötta och ha själavårdande samtal. Resten av oss kan hjälpa till med att svara på praktiska frågor.

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost