Foto: Birgitta Linåker

Begravning i coronatider

I år måste begravningsgudstjänster och begravningar i annan ordning än Svenska kyrkans anpassas till Covid-19-restriktionerna.

I år måste begravningsgudstjänster och begravningar i annan ordning än Svenska kyrkans anpassas till Covid-19-restriktionerna. Detta har inneburit olika förändringar under olika perioder. Från den 23 november kan man vara upp till tjugo vid en begravningsgudstjänst och vid en begravning i annan ordning än Svenska kyrkans (medverkande räknas inte in i detta antal). Denna siffra gäller för alla kyrkor och konfessionslösa lokaler i Kalmar pastorat utom för Avskedsrummet där siffran har varit femton sedan i våras. Den gäller också vid begravningsgudstjänster och begravningar i annan ordning utomhus.

Här hittar du den broschyr som också finns tillgänglig hos begravningsverksamheten i Kalmar pastorat och hos alla begravningsbyråerna i Kalmar.

Jane Börjesson

Svenska kyrkan i Kalmar

Administrativ assistent

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Svenska kyrkan i Kalmar

Chef för begravningsverksamheten