Foto: Anna Braw

Välkommen till Diakonimottagningen

Diakonerna i Svenska kyrkan i Kalmar och på Kalmar Stadsmission har en drop-in-mottagning för dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd, till exempel på grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller annat inkomstbortfall. 

I början av oktober 2019 öppnade vi diakoner i Kalmar pastorat och på Kalmar Stadsmission en diakonimottagning i Stadsmissionens hus, Bremerska Gården.

Vi har öppet för dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd -- det kan vara till exempel på grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller annat inkomstbortfall.  

Vi kan

* stötta dig tillfälligt med matkasse (presentkort i matbutik)
* hjälpa dig att ansöka om fondmedel, till exempel för glasögon eller tandvård
* hjälpa dig att ansöka om Stadsmissionens Matsvinnskasse
* hjälpa dig att ansöka om skuldsanering om du befinner dig i en situation där det är den bästa lösningen

Vi har också några erfarna volontärer som hjälper till med ekonomisk rådgivning. 

Vi har öppet på måndagar och onsdagar 13.30--15.30.

Välkommen då – ingen tidsbokning! 

Välkommen till Diakonimottagningen i Stadsmissionens hus! Foto: Anna Braw

Bremerska Gården, Södra Långgatan 36 (Kalmar Stadsmissions hus)

Britt Jonasson

Britt Jonasson

Heliga Korsets församling

Diakon

Mer om Britt Jonasson

Samordningsansvarig för Diakonimottagningen och samtalsgrupper för sörjande.

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon

Annika Johansson

Kalmar S:t Johannes församling

Diakon

Julian Renhorn

Två systrars församling

Diakoniassistent

Mer om Julian Renhorn

diakoniassistent