När ni fastar

Att fasta är att välja vad vi säger ja och nej till. Det är också att bli medveten om att våra val formar våra liv. Att fasta är att ta både sig själv och hela Guds skapelse på allvar. Det är att tänka stort om livet och att förvalta gåvan att vara människa.

När ni fastar … (Matt 6:16)

Gud har gett oss livet, och Han fortsätter att ge oss av sina gåvor. Att fasta är att välja vad vi säger ja och nej till. Det är också att bli medveten om att våra val formar våra liv. Att fasta är att ta både sig själv och hela Guds skapelse på allvar. Det är att tänka stort om livet och att förvalta gåvan att vara människa.

I kyrkans liv är fastan ett naturligt och återkommande inslag. Stora fastan, 40 dagar innan påsk och Lilla fastan under adventstiden. Men också som en puls i veckan: varje onsdag och fredag, dagarna då Jesus förråds och lider döden.

Att fasta är att avstå något av sitt eget för någon annans skull. Endast det vi förmår avstå ifrån är vi fria i vårt förhållande till. Att fasta blir därför ett sätt att öka vår frihet. Gud vill att vi ska vara fria, fria att följa honom, och det blir vi genom att frivilligt avstå från sådant som riskerar bli vår avgud.

När Jesus uppmanar oss att fasta, så gör Han det för att Han vet att vi behöver det. Vårt kristna liv behöver då och då en nystart eller en omformatering. Vi behöver avstå något för att vinna något större. Och det vi avstår behöver vara konkret och påtagligt även om det vi vinner är osynligt.