Foto: Anke Decker

Konserter i Kalmar slottskyrka

Konserterna ges i Slottskyrkan och i Gröna Salen på slottet. Ingång till båda: till höger när du kommer in på inre borggården.

KONSERTER SOMMAREN OCH HÖSTEN 2020

Under sommaren och hösten har ett flertal konserter från Kalmar slottskyrka och Gröna Salen spelats in, dels som video, dels som rena ljudinspelningar som bildsatts efteråt.

Du hitter dem på Kalmar Pastorats youtube-sida, där du kan lyssna på och se konserterna.
Länk: https://www.youtube.com/channel/UCrDksTsG4rMvzCkyHvVde9Q
-------------
Gäller under normala omständigheter: (Insläpp från ungefär 30 minuter innan konsert i Gröna Salen. Vänligen respektera tiden då vi inte har möljighet att låta slottet vara öppet efter påbörjad konsert.

Lunchkonserterna i Slottskyrkan äger rum under Kalmar slotts öppettider).

Tillgänglighet: Se Kalmar slotts hemsida.

Ansvarig för konsert- och musikverksamheten i Kalmar slottskyrka:
Anders Pettersson(organist)
Tel: 0480-42 14 17 

Du kan swisha kollekten till slottskyrkan

SWISH-nummer: 123 644 1653 (finns även som QR-kod inne i slottskyrkan)

I samband med konserter går kollekten till Musikverksamheten i Kalmar Slottskyrka. (QR-kod tillgänglig efter konserterna).

När det är gudstjänst brukar kollekten gå till Slottskyrkans prydande. Det innebär att kollekten går till inköp av inventarier och utrustning, eller att vi vid behov kan konservera historiskt värdefulla föremål.

Vid Riks- och Stiftskollekt meddelas ändamålet under gudstjänsten.