Mötesplats Domkyrkan

- reflektera för att agera

En fotoutställning av Anna Nordström

”På sista tiden har jag fått vara med om helt fantastiska möten, möten med närstående till HBTQ-personer. Jag har fått ta del av deras tankar och känslor.” Så skriver fotograf Anna Nordström på sin blogg inför att utställningen visades i Växjö i samband med deras Pridevecka. Nu har vi tagit den hit, till Kalmar. Känner du igen dig i dem? Vet du om någon i din närhet som är stolta nära? Nu finns möjligheten att tjuvlyssna lite på deras perspektiv. Kanske får du veta något du inte tidigare tänkt på.

Utställningen finns på plats från måndagen 2/9 till lördagen 7/9.

Vem säger ni att jag är? - En utställning i fickformat vid den stora Kristusmosaiken

Utställningen vill ge en kort beskrivning av hur läsningen av biblen påverkat och påverkar oss i vår syn på oss själva och andra. Den vill påminna oss om att vi har ansvar och möjlighet att själva reflektera över våra föreställningar. Och att vi, genom vårt agerande och bemötande är med och bär evangeliet vidare i världen.

Spelar det någon roll vem eller vad vi tror på? Påverkar tolkningarna av bibeln vår möjlighet att vara sanna i vår identitet? Vad har vi för erfarenhet av att Bibelns berättelser kan binda och/eller befria människor?

Utställningen är på plats i Kalmar Domkyrka mellan 2/9-8/9.
Mellan 11.00-17.00 finns även präst på plats för samtal och frågor.

Kontaktperson
sofia.ekelund@svenskakyrkan.se

Frälsarkransvandring - i spåren av en Gud som älskar

Martin Lönnebo har gett oss möjlighet att be och reflektera med hjälp av pärlor i en krans. I Kalmar domkyrka finns pärlorna på olika platser i kyrkorummet att stanna upp vid. Under prideveckan är den text som finns vid varje pärla formulerad av ungdommarna i kyrkan. Hur kan vi se spår av en vilkorslös kärlek i våra liv? Var kan vi släppa in ljuset? Vad tynger oss och hur ser vårt rop och vår maktlöshet ut?

Välkommen till en stund av kontemlation och aktion!
Pärlorna med dessa texter finns på plats 2/9-7/9.

I ett hörn av kyrkan öppnar vi ett litet fönster ut i världen. Hur är det att leva som hbtq-person på andra platser? Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanländ hbtq-personer i sverige. Medlemmarna kommer från olika delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grunda av sexuell läggnig, könsidentitet eller könsuttryck.
Under måndagen den 2/9 kommer Newcomers - Kalmar vara på plats i Kalmar domkyrka från ca 14.00 och vidare under eftermiddagen/kvällen.