Foto: alice ekelund

Mötesplats Domkyrkan

Måndagskvällar för inspiration och sammanhang.

”Alltid på måndagar!”

En kväll för återhämting, inspiration och sammanhang. Du väljer om du är med på hela eller delar av den.

Vi börjar med en enkel mässa kl 17.00.
Sedan finns två olika möjligheter kl 18.00; sjung med Pridekören, eller var med i den öppna samtalsgruppen som tar sin utgångspunkt i boken Livsstegen.

Vad är viktigt i livet? Vilka är mina sammanhang? Vad är min uppgift? I en tid när många beskriver en splittrad vardag med högt tempo och många förväntningar är det svårt att få till samtalet som bottnar i själva livet. Vi vet att upplevelsen av livsmod och livsmening är avgörande för hur vi tolkar vår vardag och vårt liv och samtidigt kan det vara så svårt att få kontakt med det mitt i allt.

Därför möts vi i Kalmar domkyrka där vi tillsammans samlas kring det som skymtar i det spruckna, i det ofärdiga, i erfarenheter vi delar med varandra. En plats där vi inte behöver tänkt färdigt, där vi kan pröva att tro eller pröva att tvivla. 

Hur är det att leva med sprickorna? Vad händer om jag stannar upp och lyssnar? Vem är jag i mina egna ögon, och i Guds? Vad gör vi när livet inte blir som vi har tänkt oss det?

Välkommen!

Sofia Ekelund Fogelström, Studentpräst
0480-421418