Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet

Vill du vara med i en Livsstegen-grupp? 

En Livsstegen-grupp består av tio deltagare och två ledare som möts under tolv veckor. Varje träff är en och en halv timme lång.
Vi planerar för två grupper nu i höst, en på måndagskvällar och en på dagtid.

Samtalen kretsar kring tolv existentiella steg, formulerade i Livsstegen -12 steg till inre hälsa, en bok skriven av prästen Olle Carlsson, präst i Svenska kyrkan och tidigare kyrkoherde i Katarina församling, tillsammans med Fotiní Carlsson.

Livsstegen riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk:

"För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa."

I gruppen lyssnar man till varandra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

För att gå Livsstegen ska man först delta i ett introduktionssamtal. Där får man information om formen för Livsstegen och har möjlighet att ställa frågor. Efter mötet anmäler man sig om man vill vara med i en grupp.

Varmt välkommen att höra av dig om du är nyfiken och funderar på om det skulle kunna vara något för dig!

Livsstegen Ung
För dig som är under 25 år finns en grupp som är inspirerad av Livsstegen. Också här träffas vi i grupper om ungefär tio deltagare och två–tre ledare, tolv gånger, en och en halv timme per gång (uppehåll vid skollov), och samtalar om de tolv existentiella stegen. 

Vill du leda en Livsstegen-grupp?
Om du har gått en omgång av Livsstegen, eller flera, kan du anmäla intresse för att bli ledare i en ny grupp. Du behöver en referens, och du kommer att bjudas in till ett enskilt samtal.

Gläntan
Varje måndag före Livsstegen-träffen finns möjlighet att delta i kontemplation (tyst bön), sång och samtal i Kalmar domkyrka i samma anda som Livsstegens tolv steg.

17.00 Drop-in med fika
18.00 Kontemplation
19.00 Livsstegen och andra grupper samlas

Sinnesrogudstjänster
I Kalmar domkyrka firar vi regelbundet sinnesrogudstjänster som också har mycket gemensamt med de tolv stegen. Du är mycket välkommen att vara med i dem! Första söndagen i månaden klockan 18, och hösten 2020 innebär det 6 september, 4 oktober och 1 november.

Här kan du hämta hem vår broschyr!

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon