Meny

Livsstegen

Tolv steg för oss som vill hitta vår väg i livet

Vill du vara med i en Livsstegen-grupp? 

En Livsstegen-grupp består av tio deltagare och två ledare som möts under tolv veckor. Varje träff är en och en halv timme lång.
Vi planerar för att starta en grupp under våren.

Samtalen kretsar kring tolv existentiella steg, formulerade i boken Livsstegen -12 steg till inre hälsa, en bok skriven av prästen Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, tillsammans med Fotiní Carlsson.

Livsstegen riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk:

"För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa."

I gruppen lyssnar man till vandradra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

För att gå Livsstegen ska man först delta i ett introduktionssamtal. Där får man information om formen för Livsstegen och har möjlighet att ställa frågor. Efter mötet anmäler man sig om man vill vara med i en grupp.

Så varmt välkommen att höra av dej om du är nyfiken och funderar på om det skulle kunna vara något för dig!

 

Sofia Fogelström

Svenska kyrkan i Kalmar

Universitetspräst

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon