Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Kalmar Besöks- och postadress: Södra Vallgatan 25, 39231 KALMAR Telefon: +46(480)421400 E-post till Svenska kyrkan i Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

LIVSSTEGEN

12 steg för oss som vill hitta vår väg i livet

Under hösten kommer universitetskyrkan och Kalmar Domkyrka att erbjuda möjligheten att delta i en självhjälpsgrupp som arbetar utifrån boken "Livsstegen -12 steg till inre hälsa". En bok skriven av prästen Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm.

Livsstegen riktar sig till dig som söker varaktig livsförändring. Alla människor kan använda sig av metoden, oavsett vad det är man vill förändra. I förordet till boken skriver Olle Carlsson att hans ärende är att visa på hur de tolv stegen kan vara en hjälp också för dem som har ett problem eller ett dilemma som står utanför den vanliga benämningen på ett missbruk. "För dig som brottas med en situation som du inte kan ta dig ur på egen hand och som på olika sätt kämpar med utmaningen att vara både en underbar och en otillräcklig människa".

Varje livsstegengrupp består av runt åtta deltagare som träffas vid tolv tillfällen tillsammans med en handledare. Var och en i gruppen bearbetar en specifik utmaning eller längtan i sitt eget liv utifrån tolv existentiella teman. I gruppen lyssnar man till vandradra utan att kommentera eller ge varandra råd. Alla som vill får komma till tals. Allt som sägs i gruppen stannar inom gruppen.

För att gå Livsstegen så ska man först gå på ett introduktionsmöte.
De äger rum måndagar kl 18.00 i Kalmar Domkyrka:
24/9

På intruktionsträffen så får du prova formen för livsstegen och har möjlighet att ställa frågor. Efter mötet så gör du också en formell anmälan om du vill vara med i en grupp. Livsstegsgrupperna börjar sedan i oktober.

Har du inte möjlighet att komma en måndag på introduktionsmöte men ändå vill anmäla dig till en grupp, hör av dig till Sofia E Fogelström.

Studentpräst Sofia E Fogelström
sofia.ekelund@svenskakyrkan.se

Diakon Ingrid Svedjenäs
ingrid.svedjenas@svenskakyrkan.se