Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva-vidare-grupp

Vägen vidare

– ett stöd när någon närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan Länssjukhuset Kalmar
Måndagar 18.00–19.30


Sjukhuskyrkan på Länssjukhuset Kalmar erbjuder en samtalsgrupp för dig vars närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck och tillsammans med andra i liknande situation kan det vara en hjälp att få tala om det som är svårt och därigenom själv bli avlastad.

Sara Nylén och Anna-Karin Treml-Wänehag

Vi som leder gruppen är Sara Nylén och Anna-Karin Treml-Wänehag från Sjukhuskyrkan.

Gruppen träffas vid  sex tillfällen under våren 2019.

Måndagar kl. 18.00–19.30  under följande datum: 
 21 jan, 28 jan, 11 feb, 25 feb, 11 mars och 25 mars.
Vi träffas vid huvudentrén. 

Ingen kostnad.

Anmälan senast 11 januari.

 

Anmälan och frågor:

Sara Nylén

Sara Nylén

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhuspräst

Anna-Karin Treml-Wänehag

Anna-Karin Treml-Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Sjukhusdiakon