I kyrkovalet den 20 september kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 
5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 
Den 20 september är det kyrkoval i Svenska kyrkan. 
Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att utöva din demokratiska rätt och vara med och forma framtidens kyrka. I kyrkovalet väljer du de personer som under fyra år har uppgiften att vara förtroendevalda i något av de beslutande organen i Svenska kyrkan.

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Valnämnden i Kalmar pastorat har ansvaret för att på lokal nivå organisera
kyrkovalet. Valets genomförande påverkas av den ännu pågående pandemin.
Folkhälsomyndigheten ger råd och vi återkommer med aktuell information om vilka åtgärder som blir aktuella i höst beroende på smittläget. 

Läs gärna mer på Svenska kyrkans nationella webbsida för övergripande information om kyrkovalet. 
Se länk nedan: Kyrkovalet - demokrati i kyrkan. 

RÖSTBERÄTTIGAD OCH RÖSTKORT

För att få rösta ska du
• tillhöra Svenska kyrkan,
• ha fyllt 16 år senast på valdagen och
• vara folkbokförd i en församling i Sverige.

Alla som röstar måste stå med i röstlängden. Du står med i röstlängden där du är
folkbokförd 37 dagar före valdagen dvs den 13 augusti 2021 (då röstlängden tas ut).
Om du har flyttat efter den 13 augusti innebär det att du finns med i röstlängden där du bodde innan du flyttade.
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. I
röstkortet finns bl. a. uppgifter om vilken församling och vilket stift du tillhör, var du
kan rösta på valdagen och i vilka val du får delta. Du bör ha fått ditt röstkort senast
1 september 2021.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT RÖSTA

På valdagen

På valdagen röstar du i vallokalen i den församling där du är folkbokförd.

På valdagen går det även att rösta i lokalen för förtidsröstning i Domprostgården,
Södra Vallgatan 25. Den är öppen kl. 12.00 - 20.00. Här kan du rösta oberoende av i vilken församling i Sverige du är folkbokförd. Röstkort och legitimation krävs vid röstning i Domprostgården.

Den 19 september 2021 är alla vallokaler öppna i Kalmar pastorat. 
Ta med röstkort och legitimation  till vallokalen i din församling.
Röstkortet är inte obligatoriskt men det underlättar för att enkelt kontrollera att du är i rätt vallokal.
Däremot behöver du ha med dig legitimation.

Boende i Kalmar domkyrkoförsamling röstar i
Nicodemusgården, Stortorget 32, Kalmar.
09.00-10.00 och 12.00-20.00

Boende i Kalmar S:t Johannes församling röstar i
S:t Johannes kyrka, Hanellsgatan 5, Kalmar.
09.00-09.45, 11.00-20.00

Boende i Heliga Korsets församling röstar i
Korsets församlingsgård, Kungsgårdsvägen 2B, Kalmar.
11.00 -20.00 

Boende i S:ta Birgitta församling röstar i
S:ta Birgitta kyrka, Ulfåsasalen, Villagatan 2, Kalmar.
09.00-10.00, 12.00-20.00

Boende i Två Systrars församling röstar i
Två Systrars kapell, Norrlidens centrum, Smålands Lejons väg 39, Kalmar.
11.00-20.00

Förtidsrösta

Från två veckor före valet till och med valdagen kan du kan förtidsrösta i lokalen för
förtidsröstning i Domprostgården, Södra Vallgatan 25, Kalmar. Här kan du rösta
oberoende av i vilken församling i Sverige du är folkbokförd.

Ta med röstkort och legitimation när du ska förtidsrösta. 

Öppettider för förtidsröstning:
måndag 6 sept kl. 11.00-13.00 och   kl. 17.00-20.00
tisdag 7 sept kl. 11.00-13.00
onsdag 8 sept kl. 11.00-13.00
torsdag 9 sept kl. 11.00-13.00 och kl. 17.00-20.00
fredag 10 sept kl. 11.00-13.00
lördag 11 sept kl. 11.00-13.00
måndag 13 sept kl. 11.00-13.00 och kl. 17.00-20.00
tisdag 14 sept kl. 11.00-13.00
onsdag 15 sept kl. 11.00-13.00
torsdag 16 sept kl. 11.00-13.00 och kl. 17.00-20.00
fredag 17 sept kl. 11.00-13.00
lördag 18 sept kl. 11.00-13.00

Brevröstning och budröstning
Om du inte vill eller har svårt att ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning finns möjlighet att rösta genom bud eller att brevrösta.
Ett speciellt brevröstningspaket (används även vid budröstning) behövs och kan hämtas i din församling eller på Svenska kyrkans kansli i Domprostgården från och med den 30 augusti. I paketet finns instruktioner om hur man går tillväga.

Du kan rösta genom bud i vallokalen i din församling eller i lokalen för förtidsröstning i Domprostgården. För budröstning i Domprostgården krävs att du är folkbokförd i någon av pastoratets fem församlingar.

Brevröstning innebär att din röst portofritt skickas via posten. Du kan brevrösta så
snart du fått ditt röstkort. Brevrösten ska ha inkommit till stiftsstyrelsen senast den 17 september.

Det här väljer du till i kyrkovalet

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkomötet nationella planet, gula valsedlar
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.

Stiftsfullmäktigen i Växjö stift, rosa valsedlar
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden.

Kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat, vita valsedlar
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig.

VAD KAN JAG RÖSTA PÅ?

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. Dessa  nomineringsgrupper ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Kalmar pastorat 2021: 

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Borgerlig Samling i Kalmar pastorat

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Sverigedemokraterna

ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla

Frimodig kyrka

Förteckningen över de nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i kyrkovalet kommer under sommaren att läggas ut på Svenska kyrkans nationella hemsida, www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Valsedlar - blanka och förtryckta - finns att hämta i församlingarna och på Svenska kyrkans kansli i Domprostgården från och med den 30 augusti.
Du kan personrösta på tre kandidater genom att kryssa för dessa på valsedeln.
Kryssen ökar kandidaternas möjlighet att bli valda.

VALRESULTATET

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Stiften har ansvaret för den slutliga rösträkningen.

Allt eftersom valet valet närmar sig kompletteras informationen på denna sidan. 

Anke Decker

Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Administratör

Mer om Anke Decker

Ansvarig för kyrkovalet inom Kalmar pastorat, registrator, sekreterare utskott, jobbar med diariet, arkiv och inventarier, webbredaktör