Någon räcker över några valkuvert.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Tack alla ni som röstade i kyrkovalet! Tack till alla er som är medlemmar!

Söndagen den 19 september 2021 hade du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att utöva din demokratiska rätt och vara med och forma framtidens kyrka.

I kyrkovalet väljer du de personer som under fyra år har uppgiften att
vara förtroendevalda i något av de beslutande organen i Svenska kyrkan.

Valnämnden i Kalmar pastorat har ansvaret för att på lokal nivå organisera kyrkovalet. Valets genomförande påverkas av den ännu pågående pandemin. Se filmen nedan för mer om hur kyrkovalet genomförs på ett så smittsäkert sätt som möjligt.

Anke Decker

Anke Decker

Svenska kyrkan i Kalmar

Administratör

Mer om Anke Decker

Ansvarig för kyrkovalet inom Kalmar pastorat, registrator, sekreterare utskott, jobbar med diariet, arkiv och inventarier, webbredaktör