Foto: Anke Decker

Vanliga frågor

Nedan följer några vanligt förekommande frågor inom begravningsverksamheten. Hittar du inte svaret på det du söker? Välkomna att kontakta oss!

Vad betyder förkortningarna på t ex fakturan? T ex 3 02A 493
1 står för Södra kyrkogården; 2 för Norra;kyrkogården, 3 för Skogskyrkogården, 4 för den judiska begravningsplatsen och 5 för den muslimska begravnignsplatsen.
Nästa siffra står för kvarteret, i exemplet ovan är det kvarter 02A. Det sista numret är gravplatsnumret. 3 02A 493  är gravplats 493 på Skogskyrkogården, kvarter 02A.
ML betyder minneslund.

Uppdateras min nya adress hos kyrkogårdsförvaltningen när jag anmält flytt till Skatteverket?
Svar: Ja, numera har vi möjlighet att uppdatera vårt adressregister vilket underlättar kontakten med innehavare och kunder. Bor du utomlands ber vi dig meddela oss din nya adress vid flytt.

Kan jag köpa en gravplats i förväg?
Svar: Nej, man kan inte förköpa/eller förboka en gravplats. Upplåtelse sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats. Detta finansieras via begravningsavgiften.

För hur lång tid gäller gravrätten?
Svar: Gravrätten gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förlänga tiden. Det finns även gamla gravrätter med längre upplåtelsetid. I Kalmar förnyas gravrätten utan kostnad. En förutsättning för förnyad upplåtelsetid är att gravplatsen är väl vårdad. 

Hur länge finns en gravplats? 
Svar: Så länge det finns en aktuell gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

Får jag bestämma var min anhörig ska gravsättas?
Svar: Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till begravningsverksamheten på platsen där ni önskar gravsättningen. Tänk på att det är den avlidnes önskemål avseende gravplats och gravskick som först och främst skall tillgodoses.

Måste det finnas en gravvård (t ex en gravsten) på gravplatsen?
Svar: Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kvarter och kyrkogårdar. Begravningsverksamheten 
har bestämmelser för hur kvarteren skall utformas, t.ex. vilken storlek gravvården skall ha eller om gravvården skall vara liggande eller stående. För äldre gravplatser som återupplåts kan det finnas särskilda krav på utformning. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats. Gravvården måste godkännas av begravningsverksamheten innan den sätts upp.

Vem äger gravvården?
Svar: Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Får jag flytta urnan till en annan plats
Svar: Nej, särskilda skäl krävs. Kyrkorådet eller utskottet för begravningsverksamheten tar beslut i ärendet.

Måste jag beställa gravskötsel?
Svar: Nej, du kan sköta graven själv.

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?
Svar: "Skötsel där rabatt saknas" inkluderar förutom klippning runt stenen även borttagning av vissna blommor ur vaser samt riktning av gravvård.
Du kan även köpa till rabattskötsel (=grundskötsel), plantering av perenner, vår-, sommar-, och höstplantor samt vinterdekorationer. Prisuppgifterna framgår av vår prislista. Mer information kring skötseln finns under fliken gravskötsel.

När planteras de säsongsbetonade växterna?                     
Svar: Vårblommorna planteras före Valborg och sommarblommorna planteras före Midsommar. Höstljung planteras under oktober och granriskrans och granris läggs ut till Allhelgonahelgen. Perenner planteras maj och oktober.

Hur gör jag för att ändra min beställning av gravskötsel?
Svar: Du ringer till vår expedition för gravskötsel, telefonnummer 0480-421409 eller skickar ett mejl till annelie.wahnberg@svenskakyrkan.se.

Vad händer om fakturan inte betalas?
Svar: Vi sköter gravplatser där fakturan har betalats. Påminnelse skickas inte på årsfakturan som skickats ut i februari. Under våren kontaktar vi dock i regel kunder där fakturan inte blivit betalat för att ge möjlighet till förnyad beställning.

Hur ofta tar ni bort vissna buketter i vas?
Vissna vasblommor ses över och plockas bort en gång/vecka under säsongen april-oktober, på fredageftermiddagar.

Vilka olika typer av gravskick finns?
Begravningsverksamheten erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, minneslundar för urnor och kistor samt askgravplatser. För vidare beskrivning av gravskicken Se val av gravplats

Får jag veta var i minneslunden askan från min anhörige är gravsatt?
Svar: Nej. Minneslundar är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?
Svar: Kontakta oss och få en blankett hemskickad där du skriver på att du vill återlämna gravrätten. Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Detta är kostnadsfritt.
Viktigt är att informera alla berörda om att gravrätten ska återgå. Finns det en gravsten tas den i regel bort av förvaltningen.
Om det inte har gått 25 år sedan senaste gravsättningen kommer begravningsverksamheten att sköta graven på enklaste sätt och därefter kan gravplatsen upplåtas på nytt.

Kontakta oss gärna:

  • Birgitta Linåker

    Birgitta Linåker

    Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

    Mer om Birgitta Linåker

    Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten