BIld på smyckningsplats med många bukett runt en liten damm. I bakgrunden finns en äldre dam och en liten pojke.

Val av gravplats

Här får du en kort presentation av vilka val som finns inför en gravsättning.

En gravplats upplåts i samband med att en person är avliden. Det går inte att förboka en gravplats. 

Viktigt att noga tänka igenom

Det finns idag fem olika alternativ: Enskild gravplats för kista eller urna,  askgravplats (urngravplats med förbetalat skötsel), askgravlund, minneslund eller spridning av aska i naturen.
Här ska vi reda ut begreppen.

Se även broschyr "Gravskick på Kalmars begravningsplatser"  öppnas som pdf. 

1. Enskild gravplats

Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgarbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Vid Alla Helgons dag tänder man kanske ett ljus eller lägger ut en krans. Omsorgen om de avlidna nära och kära fortgår och minnet vårdas.

Kistgravplats

Kistgravplatser finns på alla våra begravningsplatser. Det finns i regel plats för en till tre kistor.  Gravplatsen är minst 1,5 x 3m i storlek. En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar för bl. a. gravens skötsel. Förvaltningen erbjuder gravskötselservice. Gravrättsinnehavaren bestämmer om en gravvård ska sättas upp på gravplatsen, t ex i form av gravsten.  Läs mer om gravrätt

Urngravplats

En urngravplats är den vanligaste gravplatstypen. Den har plats för fler urnor (i regel 6- 9) . Gravplatsen är ofta 1,25 m x 1,25 m i storlek. En eller flera gravrättsinnehavare ansvarar bl. a.  för gravens skötsel. Förvaltningen erbjuder gravrättsinnehavare gravskötselservice. Gravrättsinnehavaren bestämmer om en gravvård ska sättas upp på gravplatsen, t ex i form av gravsten. Läs mer om gravrätt.

2. Askgravplats 

Är en utveckling av urngravplats med förbetald skötsel i 25 år och särskilda begränsningar. Namnet på den gravsatte kan sättas upp på gravvård.  
En engångssumma betalas vid upplåtelse och ett upplåtelseavtal upprättas. På gravplatsen finns det en gravrabatt som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren får medverka med smyckning av snittblommor, gravljus och krans. Bortplockning av dessa ingår också i avtalet. 

Det finns alternativ för två till sex urnor. Läs mer om askgravplatser.

Askgravplatser finns på Skogskyrkogården, Norra kyrkogården och på Södra kyrkogården.

Askgravlund
From juni 2020 kan man välja gravsättning i askgravlund. Enkelt uttryckt är det en form av minneslund, men med namn på den avlidne. Det finns askgravlund på Södra och på Skogskyrkogården. Man betalar för en namnskylt. Vill man sätta blommor eller tända ett ljus finns det gemensam smyckningsplats. 


Att välja en minneslund eller spridning

Minneslund för urnor och kistor

Minneslund är ett gemensamt område där gravsättning sker anonymt. Gemensam smyckningsplats finns för snittblommor och ljus. För skötseln av våra tre minneslundar ansvarar kyrkogårdsförvaltningen.  Möjlighet att beställa gravvård t ex gravsten/ minnesplatta  finns inte. Minneslund för gravsättning av aska finns på Södra kyrkogården och på Skogskyrkogården. Minneslund för gravsättning av kistor och aska finns sedan november 2009 på Skogskyrkogården. Gravsättning i minneslund är helt kostnadsfritt.
Läs mer om minneslundarna i Kalmar.

Spridning av aska

Askan efter avliden får strös ut på någon annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där det är meningen att askan skall strös ut, ger tillstånd till det. Tillstånd får meddelas bara om den plats där askan skall strös ut är lämplig för ändamålet och om det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt. Spridning kan antingen ske i vatten eller på land.
För mer information -länk till Länsstyrelsen.

Gravvisning

Vid förfrågan om en ny gravplats erbjuder förvaltningen en gravvisning. Detta innebär att du tillsammans med personal från begravningsverksamheten utser en gravplats. Visningen är givetvis kostnadsfri.  
Genom den obligatoriska begravningsavgiften har alla folkbokförda i Sverige rätt till en gravplats i 25 år utan kostnad.

Välkommen att kontakta för gravvisning: birgitta.linaker@svenskakyrkan.se 0480-421481.

Alla de tjänster som ingår i begravningsavgiften har du rätt till såväl i din hemförsamling som i andra församlingar i Sverige.

Du har även rätt att välja vilken begravningsplats i Sverige du vill gravsättas på, så länge tillgången på gravplatsmark tillåter. Gravsättning på annan ort än hemorten medför dock ofta kostnader för dödsboet för transport av kista/urna. Läs mer - vem ansvarar för vad.
Att välja en enskild urngravplats.
Urngravplats kvarter 08U Södra kyrkogården Foto: Anke Decker
kistgravplats kvarter E Södra kyrkogården
Kistgravplats kvarter E Södra kyrkogården Foto: Anke Decker
Askgravplatser med gemensam gravrabatt
Askgravplats kvarter 23 Skogskyrkogården Foto: Anke Decker
Kalmar har tre olika minneslundar.
Minneslunden Skogskyrkogården Foto: Anke Decker
Det är hos länsstyelsen som man ansöker om tillstånd för spridning.
Spridning av aska Foto: Kristina Strand Larsson
  • Birgitta Linåker

    Birgitta Linåker

    Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

    Mer om Birgitta Linåker

    Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten