Södra kyrkogården 150 år hösten 2013

Få städer kan skryta med att ha en tusenårig historia, ett vackert slott, nedbrunna stadskärnor, krig på sin farstu eller källare med skelett. Men det kan Kalmar! Det och mycket mer. Få svenska städer uppvisar en sådan lokalhistoria med nationella beröringspunkter, och detta arv ansvarar vi alla för att bevara och sprida.

År 2013 firar Södra kyrkogården 150-årsjubileum, och för sjunde året i rad visar Svenska kyrkan i samarbete med gymnasieelever och Kalmar läns museum, teaterföreställningar på den i nära anslutning till Kalmar slott belägna Södra kyrkogården. En sagolikt vacker kyrkogård som dessutom rymmer flera lokalt och nationellt kända gravsatta personer.

Jubileumsbroschyr som pdf

Affisch kyrkogårdsteater med datum som pdf

Bakgrund ”Kyrkogårdsteater”

Den historiska bakgrunden

Huvudpersonerna år 2013:

Sofia & Magnus Dahllöf 

Eva Emilia Levin, gift Magnét och Carl Jacob Magnét

Laurentia (Laura) Concordia och Oscar Elis Leonard Dahm

Maria (Euprhrosyne) von Sydow och Augusta Johanna Amalia Palme

Ett stort och varmt tack till alla elever och lärare som gör kyrkogårdsteatern till en stor upplevelse!!!