Askgravplatser med gemensam gravrabatt
Foto: Anke Decker

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården, från 1939 kallas den norra delen av Norra kyrkogården . Den präglas av tallar och rhododendron. Våren 2016 finns här 4458 gravplatser som är aktuella. I gravregistret behandlas den som en egen enhet. På Skogskyrkogården finns Skogssalen och krematoriet. De gravarna som finns här börjar med beteckningen 3. Nästa siffra står för kvarteret, i exemplet ovan är det kvarter 02A. Det sista numret är gravplatsnumret. 3 02A 493 är gravplats 493 på Skogskyrkogården, kvarter 02A. 3ML betyder minneslund.

Vägbeskrivning och parkering

Karta  klicka här    Adress: Kungsgårdsvägen 2 C, 39233 Kalmar, telefon 0480-421481 eller 0480-421482.

Parkeringsmöjligheter finns utmed Kungsgårdsvägen och Norra vägen.

Det finns lediga kist- och urngravplatser, samt askgravplatser. Det finns också alltid plats i minneslundarna.

Med hjälp av  gravkartan kan du orientera dig.

Minneslundar på Skogskyrkogården
År 1988 anlades Minneslunden i sydvästra delen av Skogskyrkogården. 

År 2012 togs ytterligare minneslund o bruk, Nya minneslunden.

Skogssalen är en ceremonilokal som används för begravningar i annan ordning och för begravningar i Svenska kyrkans ordning.

Tillgänglighet Skogskyrkogården

Det finns parkeringar vid Kungsgårdsvägen och vid Norra vägen.  Vägarna och gångarna är grusade.
Toalett finns på Norra kyrkogården utanför förvaltningsbyggnaden.  Öppettider toa på Norra kyrkogården: alla dagar 8 - 16. Toaletten är tillgänglig för rullstolsburna.

Det är vackert när rhododendronen blommar. Foto: Anke Decker
Kvarter 06 Foto: Anke Decker
Urngravplatser Foto: Anke Decker
Kvarter 06 på Skogskyrkogården. Foto: Anke Decker
Dammen vid Skogskyrkogården Foto: Birgitta Linåker