Bild på service som har solpaneler på taket och i bakgrunden finns ett blommande körsbärsträd
Foto: Anna Braw

Servicebyggnad på Norra kyrkogården

Handikapptoalett och vattenkran finns i den nya byggnaden.

Får några år sedan hade Begravningsverksamheten i Kalmar behov av ett par mindre byggnader med tillgänglig toalett och plats för information, och studenter på designhögskolan i Pukeberg fick uppdraget att skissa på hur sådana byggnader skulle kunna gestaltas.  Det kom många fina idéer, och nu finns den första servicebyggnaden på Norra kyrkogården.

Solcellerna på taket förser tillsammans med solcellerna på den intilliggande större ekonomibyggnadens tak Begravningsverksamheten med en del av den energi som behövs för att på sikt göra verksamheten helt fossilfri.