Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Musikanvändning under begravningsgudstjänst och avsked i annan ordning

Digitala musiktjänster inte längre tillåtna sedan mars 2019, undantag små, privata tillställningar

Valet av musik vid avsked är viktigt för många. Våra musiker har en stor repertoar och det är ett fint tillfälle att få höra levande musik. 

Församlingen har avtal för framförande av levande musik
När kantorn/ organisten eller annan musiker spelar livemusik har församlingen/pastoratet ett avtal med Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå).

Digitala musiktjänster inte längre tillåtna sedan mars 2019
När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, You tube mm) vid förrättningar så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.

CD ok, men endast i original
Den som vill ha inspelad musik vid förrättningar och gudstjänster kan använda CD-skiva. Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång. CD-skivan måste vara original, och får alltså inte vara en CD någon bränt själv.

Detta beror på att det lagliga stöd som finns för att bränna en CD för privat bruk inte sträcker sig till att spela upp musik ur den CD:n i gudstjänst eller kyrklig handling. De ”ljudkällor” som kyrkan lagligen får använda vid gudstjänst och kyrklig handling måste vara ”original” och utgivna med upphovspersonernas samtycke. En bränd CD-skiva är inte original utgiven med samtycke.​​

Sammanfattning om digitala musiktjänster
Använd endast CD-skiva om musiken inte kan framföras live. 
Digitala streamingtjänster kan spelas efteråt under minnesstunden vid samling med och mat och kaffe.

Borgerliga begravningar - begravning i annan ordning 
Borgerliga begravning är inte att likställas med gudstjänst. Gällande tillställningar som äger rum i kyrkan går det inte att garantera att det är en privat tillställning och måste därför hanteras därefter.

När det gäller kyrkoneutrala rum kan församlingen/pastoratet inte garantera att det är en privat tillställning, därav inte garantera att musiken tillgängliggörs offentligt. Låt oss säga att begravningen meddelas i en dödsannons så anses den inte vara privat men om det är en bestämd ”gästlista” och den är någonstans där det går att ”låsa” om sig så skulle den kunna vara privat. Detta baseras på EU – rättens definition av tillgängliggörande till allmänheten.

Vad som är en privat tillställning är strikt definierat juridiskt (offentlighet). Om begravningen är en privat tillställning som är helt stängd för offentligheten kan man spela musik.​