Foto: Anke Decker

Anhöriga sökes

Gravrättsinnehavare saknas på judiska begravningsplatsen i Kalmar, anhöriga och allmänhet uppmanas att höra av sig med information.

Den 5 februari 2015 ombildades den judiska begravningsplatsen till att bli en ett särskilt kvarter av Södra kyrkogården genom beslut hos länsstyrelen Östergötland enligt önskan med representanter för den judiska gemenskapen som tidigare ansvarat för begravningsplatsen.

Den förvaltas och sköts nu av begravningsverksamheten i Kalmar. Efter beslutet gäller begravningslagstiftningen för denna begravningsplats vilket innebär ett tydligare ansvar för gravrättsinnehavare som har rättigheter och skyldigheter.

Vi saknar i dagsläget gravrättsinnehavare till 7 av gravplatserna. Se lista som pdf.

Det skulle vara värdefullt att få kännedom om släktingar till gravsatta. Nu bereds möjlighet att överta det juridiska ansvaret för gravplatsen.

Hittar förvaltningen inga anhöriga kommer gravplatsen att övergå i Kalmar pastorats ansvar.

Det finns kulturskydd för hela det judiska området vilket bl a innebär gravarna kommer att bevaras.

Inom området finns en minnessten och gravar från förintelsens offer som avlidit i Kalmar i samband med krigslutet. För dessa 24 gravar ansvarar begravningsverksamheten i Kalmar.

Kontakt
Begravningsverksamheten vid Kalmar pastorat
Anke Decker
Södra Vallgatan 25                                                           
391 21  KALMAR                   
Telefon  mån - fred kl. 9-12
0480-421410    Skicka anke.decker@svenskakyrkan.se.