BIld på smyckningsplats med många bukett runt en liten damm. I bakgrunden finns en äldre dam och en liten pojke.

Minneslund Norra / Skogskyrkogården

Togs i bruk 1990 Våren 2020 finns 3800 gravsatta

När gravsättningen har ägt rum meddelas anhörig genom ett minnesblad.
Besökare får, inom den gemensamma smyckningsplatsen, bidra till smyckning med snittblommor och levande ljus. Det är inte tillåtet med vinterkransar, krukväxter, batteriljus eller lyktor.
All vård och underhåll ombesörjs av kyrkogårdsförvaltningen.
I minneslunden finns inga markerade gravplatser och således heller ingen möjlighet att sätta upp enskilda gravanordningar.
Gravsättning sker utan anhörigs närvaro. Askan gravsätts på en anonym plats.
Gravsättningsområdet är gräsytan i anslutning till smyckningsplatsen.

Blankett gravsättning minneslunden på Norra / Skogskyrkogården.

Läs mer om Kalmars minneslundar och gravskicket minneslund.

Karta Norra / Skogskyrkogården

Minneslund Skogskyrkogård
Kalmar har tre olika minneslundar.
Foto: Anke Decker