Foto: Anke Decker

Miljöpris för Luftvärnare 2022

Kalmar Läns Luftvårdsförbund tilldelar begravningsverksamheten hos Kalmar pastorat miljöpriset "2022 års luftvärnare"

Motiveringen till att just ni har tilldelats utmärkelsen är denna:

Norra Kyrkogården i Kalmar har investerat i framtiden på medvetet och nytänkande sätt med fokus på helheten och där människors hälsa och miljön samt det egna avtrycket är i fokus.

Det miljödiplomerade pastoratet satsar på att ställa om till en fossilfri verksamhet bl.a. genom satsningar på kombinationen av förnybara bränslen och eldrivna fordon men också genom investeringar som solceller på taken och installation av laddstolpar för både personal och besökare.

Investeringarna som gjorts på anläggningen bidrar till ett minskat utsläpp av luftföroreningar, minskad förbrukning av råvaror och energi men bidrar också till omställningen mot ett förnybart och fossilfritt samhälle, samtidigt som de skapar en miljö som bjuder in till rekreation och återhämtning för alla som vistas i parken. 

Stort grattis till utmärkelsen! Bra jobbat!

Drivande i miljöarbetet är sedan många år Birgitta Linåker, chef för begravningsverksamheten Kalmar pastorat, övriga medarbetare och förtroendevalda!. 

 

Bild på service som har solpaneler på taket och i bakgrunden finns ett blommande körsbärsträd
Foto: Anna Braw

Miljöarbete

I nära tjugo år har Kalmars kyrkogårdsförvaltning arbetat på ett klimat- och miljömässigt hållbart sätt, och strävar hela tiden efter att bli bättre. Genom vårt stora engagemang i frågan har vi även inspirerat vår omgivning till förändring.

Bli ett miljöproffs

Vi är många som önskar att handla på ett omdömesgillt och miljövänligt sätt. Här får du en lista på sådant som du själv kan bidra med.

 • Birgitta Linåker

  Birgitta Linåker

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Chef för begravnings- och serviceverksamheten

  Mer om Birgitta Linåker

  Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten