Kyrkogårdsteater sommaren 2014

Signe Kullzén, Blanka och Efraim, förintelens offer, Svarta Sara och Cecilia Fryxell m fl

Christina Panipola
Bagarhustru som levde i Kalmar vid tiden kring sekelskiftet 1400.

Helena Wichtman
gift med stenhuggaren Johan Petersson Bergsten, levde i Kalmar under 1600-talets andra hälft då den nya staden på Kvarnholmen byggdes upp.

 
Richard Almskoug
en av Sveriges första vapenvägrare som dog i fängelset i Västervik 1909.

Blanka och Efraim
två av de koncentrationslägerfångar som kom hit till Kalmar efter kriget och som dog här.

Signe Kullzén
som bodde tillsammans med sin bror Henning i Kullzénska huset på Kvarnholmen. Drev sin pappershandel fram till sin död 1985.

Svarta Sara och Cecilia Fryxell.
Svarta Sara från Sydafrika blev bofast i Kalmar och arbetade för Cecilia Fryxell som drev en av Kalmars flickskolor.