Kalmars minneslundar

Minneslunden erbjuder de efterlevande en plats att besöka för att hedra och minnas sina avlidna, utan krav på skötsel och tillsyn. Gravsättning i minneslund sker anonymt.

Gravskicket Minneslund- kännedom

Minneslund är en gemensam anonym gravplats. Den sköts och vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där.
Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga.
Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av kyrkogårdsavdelningen.  Det finns inga namnbrickor i minneslundarna med de gravsattas namn eftersom gravskicket är anonymt.

Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats och endast där får smyckning ske. Snittblommor och ljus är tillåtna, således inte krukor, kransar, marschaller och dylikt.
Valet är fritt mellan de olika minneslundarna.

Ett val att tänka över

Synen på anonymiteten, minneslundens grundidé, varierar från person till person. Vissa tilltalas av tanken medan andra kan känna tvekan över att inte ha en enskild gravplats att besöka.  Det är viktigt att man tänker igenom hur man ser på detta innan man väljer gravskicket minneslund. 

Önskar anhöriga att den avlidne skall gravsättas i minneslunden skall en blankett om medgivande för gravsättning i minneslund fyllas i. Det finns tre olika blanketter beroende på vilken minneslund som önskas.

Blankett gravsättning Södra minneslunden.
Blankett gravsättning minneslunden på Skogskyrkogården.
Blankett gravsättning Nya minneslunden på Skogskyrkogården.

 

 

Södra kyrkogårdens minneslund för urnor Foto: Anke Decker
Minneslund Skogskyrkogård
Skogskyrkogårdens minneslund för urnor
Nya Minneslunden Foto: Anke Decker
  • Birgitta Linåker

    Birgitta Linåker

    Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

    Mer om Birgitta Linåker

    Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten