Foto: Anke Decker

Gravstenar

Gravstenar är gravrättsinnehavarnas egendom. De ska vara säkra. Här har vi samlat olika aspekter på gravstenar.

Stort säkerhetsarbete kring gravstenar

Kyrkogårdsförvaltningen lägger ner gravstenar som på något sätt väcker frågor kring säkerheten. Detta för att förhindra olyckor.

Beställ gravstenstvätt

Utförs under sommarhalvåret. Träden och miljön gör att stenar blir beväxta med alger och lavar. Vi tvättar varsamt med högstryckstvätt för fint resultat.

Återbruk av gravstenar

Det finns möjlighet för gravrättsinnehavare att överta en tidigare använd gravsten av Kalmar pastorat.

Välkommen att kontakta oss: