Foto: Anke Decker

Gravrättsinnehavare sökes

Begravningsverksamheten för Kalmar pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Södra och Norra kyrkogården med Skogskyrkogården och Muslimska begravningsplatsen.

Lyckas förvaltningen inte komma i kontakt med anhöriga/närstående som vill överta ansvaret för gravplatsen kommer graven att återgå till förvaltningen. Har du hittat en grön skylt gravplatsen? Kontakta oss!

Vilka gravar gäller det
De gravarplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta begravningsverksamhetens expedition. På anslagstavlorna på Södra kyrkogården,  Norra kyrkogården, Skogskyrkogården och Muslimska begravningsplatsen  och här på hemsidan finns förteckning över de gravplatser som försetts med skyltar.

Hur får du kontakt med huvudmannen
Du som vill veta om denna information rör dig eller om du är antecknad som gravrättsinnehavare kan kontakta Begravningsverksamhetens expeditionen på telefon 0480-42 14 08, telefontid måndag–torsdag kl 9.00–12.00 eller via e-post, kalmar.begravningsverksamheten@svenskakyrkan.se

Kontakt ska tas senast 2022-12-31. Får inte huvudmannen kontakt med intressent före ovan angiven dag kan gravplatsen komma att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.
Kalmar 2022-09-01

Se hela listan: Skyltade gravplatser på Södra kyrkogården i Kalmar

Se hela listan: Skyltade gravplatser på Norra kyrkogården i Kalmar

Se hela listan: Skyltade gravplatser på Skogskyrkogården i Kalmar 

Se hela listan: Gravplatser på Muslimska begravningsplatsen i Kalmar

Listorna upprättade: 1 september 2202

För mer information välkommen att kontakta: