Foto: Tommy Eriksson

Gamla kyrkogården

En begravningsplats som vittnar om Kalmar stads historia. Ej i bruk sedan 1860-talet.

Upptäck Gamla kyrkogården på nytt sätt med Story Map

Kalmar pastorat och Kalmar läns museum har tagit fram en webbaserad karta med information om Gamla kyrkogården i Kalmar.

Gamla kyrkogården Pokemon
Galmar kyrkogården Pokémon

Karta  klicka här .
Gamla kyrkogården användes från 1200-talet till 1860- talet.   År 1863 togs Södra kyrkogården i bruk. Den äldsta bevarade gravhällen tror man är från 1300-talet. 
Statyn nära den södra ingången visar S:t Kristoffer som var skyddhelgon för vägfararna och viktig ikon Kalmar.
Enligt legenden skulle han en gång skulle vada över en flod. Vid stranden stod ett barn och önskade bli buren över till andra sidan. Kristoffer lyfte barnet på sina axlar och vacklade till då det var så tungt. Barnet var Jesus Kristus som bar all världens skuld och synd. Under statyn finns kopparbilder som visar Bykyrkan som sprängdes 1678.  

Kyrkogårdens historia

Gamla kyrkogården är Kalmars äldsta bevarade kyrkogård. Den anlades under 1200-talets första hälft då Bykyrkan, eller St Nicholai kyrkan som den också kallades, började byggas.
Kyrkan och kyrkogården låg mitt i det medeltida Kalmar vid stadens torg. Vid den här tiden hade Kalmar vuxit till en av de viktigaste handelsstäderna i Sverige. Närheten till gränsen mot Danmark, idag gränsen mellan Småland och Blekinge, gjorde staden till ett viktigt fäste.
På Gamla kyrkogården finns idag stenar som markerar var kyrkan stod fram till 1670-talet, då den sprängdes. Då var Domkyrkan på Kvarnholmen i stort sett klar och stadens centrum hade flyttats dit. Kyrkogården blev dock kvar och användes fram till 1860-talet då Södra kyrkogården, intill slottet, stod klar. Det gula gravkoret ovan byggdes för lektor Johan Stagnel, död 1795, och hans maka Anna Margareta Botin, död 1773. 

Kyrkogården idag

Gamla kyrkogården har idag karaktären av en lummig park mitt bland Gamla stans trähusbebyggelse. Hela kyrkogården är gräsbevuxen och på området växer ett antal höga träd.
Gravvårdarna är utspridda över hela kyrkogården men flest vårdar finns i söder och öster. I området finns också utplacerade stenar som markerar grunden för den rivna kyrkan. För besökarna finns skyltar som visar in till kyrkogården, en informationstavla och en minnessten med en planbild över den rivna kyrkan.
I sydvästra hörnet av kyrkogården ligger det gula Stagnellska gravkoret. På kyrkogården finns såväl stående som liggande gravvårdar men de liggande hällarna är i majoritet. Kyrkogården har en ålderdomlig karaktär. När man vandrar runt bland gravvårdarna får man en känsla av att tiden här går långsamt.
Gamla kyrkogården bildar en egen liten oas bortom vardagsbullret och
slottets turistström.

Har du frågor om kyrkogårdens historia eller dess skötsel är du välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med kyrkogården: Birgitta Linåker, Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning 0480-421 481
Magdalena Jonsson, Kalmar läns museum 0480-45 13 13

Läs mer - Gamla kyrkogården folder

Foto: Anke Decker
Foto: Anke Decker