Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Delgivning gravrättsärende Skogskyrkogården

Begravningsverksamheten i Kalmar söker gravrättsinnehavare till gravar på Skogskyrkogården i Kalmar. De gravar som berörs av denna delgivning är sedan mer än 2 års tid försedda med en skylt med uppmaning att kontakta förvaltningen och sökandet kommer att avslutas den 15 februari 2019 om anhöriga inte hört av sig.

Klicka här för att se listan på vi gravrätter som berörs.

Huvudmannen för begravningsverksamheten är skyldig att föra gravbok eller gravregister där det ska anges namn, personnummer och adress på den eller dem som gravplatsen upplåtits, överlåtits eller gått över till. Det är sällan det finns någon anteckning om gravrättsinnehavare om den som är begravd på gravplatsen dog före den 1 april 1991. Vid den tidpunkten förelåg ingen skyldighet att anmäla gravrättsinnehavet till upplåtaren.
De gravar som berörs av denna delgivning är sedan mer än 2 års tid försedda med en skylt med uppmaning att kontakta kyrkogårdsförvaltningen och sökandet kommer att avslutas den 15 februari 2019 om anhöriga inte hört av sig.
Du som vill veta om denna delgivning berör dig eller om du verkligen är antecknad som gravrättsinnehavare ska du kontakta Kalmar kyrkogårdsförvaltning.
Expeditionen har telefon 0480-421410  och telefontid måndag–onsdag kl  9-12  och 13 – 15.
Vår adress är Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar.
Kontakt skall tas Får inte huvudmannen kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till kyrkogårdsförvaltningen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.