Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Skyltning av gravar på begravningsplatserna

Har du hittat en grön skylt "gravrättsinnehavare saknas" på en anhörigs gravplats?

Skyltning av gravplatser

För att komma i kontakt med gravrättsinnehavare använder kyrkogårdsförvaltningen sig bl.a av skyltar vid gravplatserna.
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten, dvs. kyrkogårdsförvaltningen. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.
 
För att gravregistret skall bli ordentligt uppdaterat vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga, eller andra som känner till något om anhöriga, till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte förvaltningen kontakt med anhöriga inom en viss tid (minst 2 år) kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen (dvs. gravsten mm.) tas bort och gravplatsen kan upplåtas på nytt.

Välkommen att höra av dig till oss:
Kalmar pastorat
Begravningsverksamheten
Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Anke Decker

Anke Decker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Mer om Anke Decker

Finns på Domprostgården. Gravskötsel, gravrättsärenden, webbredaktör, arkivfrågor, inventariefrågor.Telefontider säkrast må-fre kl. 9.00 - 12.00