Borgliga begravningsförrättare i Kalmar kommun

Ulla-Britt Wahl, 0480-660 37
Roger Kaliff,     0480-243 58
Nasim Malik, 0480-47 90 36