Foto: Johannes Hassler

Kyrkogårdar och begravningsplatser i centrala Kalmar

Välkommen att besöka Kalmars begravningsplatser!

Begravningsverksamheten i Kalmar arbetar för att begravningsplatserna ska vara vackra och trivsamma platser dit man ska kunna söka sig för en stunds stillhet och eftertanke. 
Kalmar har sex olika begravningsplatser varav fem fortfarande är i bruk.
Vägbeskrivning och karta hittar du på varje begravningsplats.

Södra kyrkogården

Anlades 1863. Här vilar 10800 gravsatta. Det finns 1675 enskilda gravplatser som idag är i bruk, askgravar och minneslund. Södra kyrkogården är vackert belägen intill Kalmar slott, med utsikt över Kalmarsund. De gravarna som finns här börjar med beteckningen 1. Som 1 A 1010 som är konstnären Nils Kreugers vilorum och finns i kvarter A.

Norra kyrkogården

Kyrkogården anlades år 1911. Våren 2016 finns här 1588 gravplatser som är i bruk. Norra kyrkogården är belägen norr om Kalmars centrum. I dess centrum finns Norra kapellet. De gravarna som finns här börjar med beteckningen 2. Som 2 01 22A som är Stadsarkitekt Fred Olsons vilorum och finns i kvarter 01.

Askgravplatser med gemensam gravrabatt

Skogskyrkogården

En lummig oas med rikt djur- och växtliv. Skogskyrkogården, från 1939 kallas den norra delen av Norra kyrkogården . Den präglas av tallar och rhododendron. Våren 2016 finns här 4458 gravplatser som är aktuella. På Skogskyrkogården finns Skogssalen och krematoriet. De gravarna som finns här börjar med beteckningen 3. Nästa siffra står för kvarteret, i exemplet ovan är det kvarter 02A. Det sista numret är gravplatsnumret. 3 02A 493 är gravplats 493 på Skogskyrkogården, kvarter 02A. 3ML betyder minneslund.

Naturkyrkogården

Naturkyrkogården är namnet på utvidgningen av Skogskyrkogården mot Jacob Smålännings gata. Området gestaltas nu, genom att vi anlägger vägar, belysning, gravkvarter. 

Judiska begravningsplatsen

Det finns 109 gravplatser och den äldsta stenen är från år 1873. Anlades från början som en enskild begravningsplats men förvaltas och sköts idag av begravningsverksamheten i Kalmar. Förvaltningen söker nu anhöriga till gravsatta för att kunna hitta gravrättsinnehavare.

Muslimska begravningsplatsen

Togs i bruk 1999. Våren 2020 finns det 119 gravsatta. Våren 2016 fanns 78 gravsatta.

Gamla kyrkogården

En begravningsplats som vittnar om Kalmar stads historia. Ej i bruk sedan 1860-talet.

Tillgänglighet Begravningsplatser

Det finns parkeringar i anslutning till våra begravningsplatser.
Vägarna och gångarna är grusade.
Toaletter finns på Norra kyrkogården utanför förvaltningsbyggnaden, på Södra kyrkogården bakom personalbygnnaden Röda Stugan samt i Skogssalen som är öppen isamband med begravningsceremoni. Öppettider toa på Södra kyrkogården vardagar 8- 16, på Norra kyrkogården alla dagar 8 - 16. Toaletterna är tillgängliga för rullstolsburna.