Foto: Anke Decker

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda och har en beskattningsbar inkomst i Sverige bidrar till begravningsverksamhetens kostnader.

DETTA GÅR BEGRAVNINGSAVGIFTEN TILL
Den finansierar krematorier, begravningskapell, begravningsplatser och till lön för personal inom kyrkogårdsförvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Den enhetliga begravningsavgiften för 2020 och 2021har fastställts till 25 öre. Den enhetliga avgiften började tas ut från 2017 och syns på slutskattebeskedet.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften

6 § För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
- kremering,
- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Lag (1999:306).
   
 • Birgitta Linåker

  Birgitta Linåker

  Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

  Chef för begravnings- och serviceverksamheten

  Mer om Birgitta Linåker

  Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten