Foto: Anke Decker

Kontakt

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till Kalmar pastorats medarbetare i Domprostgården och i begravnings- och serviceverksamheten.

Svenska kyrkan i Kalmar
Kalmar pastorat

Södra Vallgatan 25, 392 31 KALMAR
Telefon 0480-42 14 00 

Öppettider måndag–fredag 09.00–12-00, 13.00–15.00 (på grund av Covid-19 är Domprostgården stängd för besökare tills vidare)
E-post kalmar.pastorat@svenskakyrkan.se 

Karta klicka här.

Pastorsexpeditionen

Kyrkoherde
Peter Wänehag
Telefon 0480-42 14 05
Mobiltelefon 070-322 73 02
E-post peter.wanehag@svenskakyrkan.se


Kyrkobokföring och bokning av begravningar 

Jane Börjesson
Telefon 0480-42 14 12
E-post jane.borjesson@svenskakyrkan.se


Kyrkobokföring samt bokning av dop och vigslar i Kalmar slottskyrka 
Keith Karlsson
Telefon 0480-42 14 02
E-post keith.karlsson@svenskakyrkan.se

Registrator, webbredaktör för begravningsverksamheten, administratör, arkiv, inventarier 
Anke Decker
Telefon 0480-42 14 10
E-post anke.decker@svenskakyrkan.se


HR-chef
Elisabeth Hedström
Telefon 0480 -42 14 03
E-post elisabeth.hedstrom@svenskakyrkan.se

HR-assistent
Anna Roslund
Telefon 0480-421413
E-post anna.roslund@svenskakyrkan.se

Ekonomichef
Kerstin Söderlund
Telefon 0480-421406
E-post kerstin.soderlund@svenskakyrkan.se


IT-samordnare
 
Stefan Törnbladh
Telefon 0480-42 14 01
E-post stefan.tornbladh@svenskakyrkan.se

Kommunikatör 
Anna Braw
Telefon 0480-42 14 15
E-post anna.braw@svenskakyrkan.se

FastighetsvErksamheten

Chef för fastighetsverksamhet, upphandling av entreprenader, planering
Per-Ola Hall
Telefon 0480-42 14 07
E-post per-ola.hall@svenskakyrkan.se
 
Fastighetsassistent, drift- och underhållsfrågor, entreprenader, service- och fastighetsavtal 
Githa Fiorino
Telefon 0480-42 14 11
E-post githa.fiorino@svenskakyrkan.se
 
Begravningsverksamheten
 
Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten, Begravningslagen, planering
Birgitta Linåker
Telefon 0480-42 14 81
Mobiltelefon 070-636 44 11
E-post birgitta.linaker@svenskakyrkan.se
 

Gravsättningar och gravrättsärenden 
Pia Gustavsson
Telefon 0480-42 14 08 (telefontid: måndag–fredag 9–12) 
E-post: pia.i.gustavsson@svenskakyrkan.se

Gravskötsel
Annelie Wahnberg
Telefon 0480-42 14 09 (telefontid: måndag–fredag 9–12) 
E-post annelie.wahnberg@svenskakyrkan.se 

Arbetsledare Norra och Södra begravningsplatserna
Mikael Andersson
Telefon 0480-42 14 86
E-post mikael.andersson4@svenskakyrkan.se

Reparatör, verkstad
Dan Östergren
Telefon 0480-42 14 83
Mobiltelefon 070-661 65 79
E-post dan.ostergren@svenskakyrkan.se 

Krematorieföreståndare 
Natalie Jäderlund  
Telefon 0480-421495
E-post natalie.jaderlund@svenskakyrkan.se

Krematorievaktmästare 
Göran Svensson 
Telefon 0480-42 14 96  

Håkan Jonsson 
Telefon 0480-42 14 97