Meny

Kontakt

Svenska kyrkan i Kalmar
Kalmar pastorat

Södra Vallgatan 25, 392 31 KALMAR
Telefon: 0480-421400 

Öppettider: Månd-Fred. 09.00-12-00, 13.00-15.00
E-post: kalmar.pastorat@svenskakyrkan.se 

Öppettider:
Pastorsexpedition:
Måndag - fredag
09.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Begravningsverksamhetens expedition:
Måndag - fredag
09.00 - 12.00 

Pastorsexpeditionen

Kyrkoherde
Peter Wänehag
Tel. 0480-42 14 05
Mobiltel. 070-322 73 02
E-post: peter.wanehag@svenskakyrkan.se

Kyrkobokföring, bokning av begravningar m m

Jane Börjesson
Tel: 0480-42 14 12
E-post: jane.borjesson@svenskakyrkan.se

Kyrkobokföring, bokning av dop och vigslar i slottskyrkan m m
Keith Karlsson
Telefon: 0480-42 14 02
E-post: keith.karlsson@svenskakyrkan.se
 
Registrator, webbredaktör, administratör, arkiv, inventarier 
Anke Decker
Telefon: 0480-42 14 10
E-post: anke.decker@svenskakyrkan.se

Personalchef 
Elisabeth Mörhammar
Tel. 0480-42 14 03
E-post: elisabeth.morhammar@svenskakyrkan.se

HR-assistent
Anna Roslund
Tel. 0480-421413
E-post: anna.roslund@svenskakyrkan.se
 
Ekonomichef
Kerstin Söderlund
Tel. 0480-421406
E-post: kerstin.soderlund@svenskakyrkan.se

IT-samordnare
 
Stefan Törnbladh
Tel: 0480-42 14 01
E-post: stefan.tornbladh@svenskakyrkan.se
 
Kommunikatör (vik)
Anna Braw
Tel: 0480-42 14 14
 
Anna Winberg Sääf (föräldraledig)

FastighetsvErksamheten

Chef för fastighetsverksamhet
Upphandling av entreprenader, planering
Per-Ola Hall
Tel: 0480-42 14 07
E-post: per-ola.hall@svenskakyrkan.se
 
Fastighetsassistent
Drift och underhållsfrågor, entreprenader, service- och fastighetsavtal 
Githa Fiorino
Tel: 0480-42 14 11
E-post: githa.fiorino@svenskakyrkan.se
 
Begravningsverksamheten
Chef för begravningsverksamhet
Begravningslagen, planering
Birgitta Linåker
Tel: 0480-42 14 81
Mobiltel: 070-636 44 11
E-post: birgitta.linaker@svenskakyrkan.se
 
 

Gravsättningar, kremationsärenden, hämtning av urnor,
gravrättsärenden och bokning av urnsättning
Pia Gustavsson
Tel: 0480-42 14 08
Telefontid må-fred 9-12
E-post: pia.i.gustavsson@svenskakyrkan.se

Gravsättningar, kremationsärenden, hämtning av urnor,
gravrättsärenden och bokning av urnsättning

Annelie Wahnberg
Tel: 0480-42 14 09
Telefontid må-fred 9-12
E-post: annelie.wahnberg@svenskakyrkan.se

Chef för begravnings- och serviceverksamheten 
Birgitta Linåker
Tel: 0480-42 14 81
Mobiltel: 070-636 44 11
E-post: birgitta.linaker@svenskakyrkan.se
 
Arbetsledare Norra och Södra begravningsplatserna
Mikael Andersson
Tel. 0480-42 14 86
E-post: mikael.andersson4@svenskakyrkan.se

Reparatör - Verkstad

Dan Östergren
Tel: 0480-42 14 83
Mobiltel: 070-661 65 79
E-post: dan.ostergren@svenskakyrkan.se 
 

Krematorieföreståndare 

Natalie Jäderlund  
Tel. 0480-421495
E-post: natalie.jaderlund@svenskakyrkan.se

Krematorievaktmästare
 
Göran Svensson  0480-42 14 96  
Håkan Jonsson   0480-42 14 97