Konfirmander och ledare väntar på guidning utanför en kyrka i Rom.
Foto: Anna Braw

Kalmar domkyrka

Konfirmation i Kalmar domkyrkoförsamling 2021–2022

JAG & VÄRLDEN − SÖNDAGS- ELLER ONSDAGSTRÄFFAR

Vi vill under konfirmandåret bjuda in dig i att aktivt pröva hur det är att leva som kristen och göra skillnad i världen. Tillsammans kommer vi att åka på läger utomlands, för att vidga våra perspektiv, öppna oss för en världsvid kristen gemenskap och träffa andra kristna. Vill du prova? Då är detta något för dig!

Informationsträff: onsdag 25 augusti 18.40-19.00 i Kalmar domkyrka Konfirmandinskrivning: söndag 5 september 13.00 i Kalmar domkyrka

Kalmar domkyrkas konfirmandgrupper:

1. Söndagsundervisning ojämn vecka – vi inleder med högmässan kl 11.00. Konfirmandundervisning 12.00 – 14.30
Läger: höstläger 17-19 september, ett femdagarsläger på sportlovet och ett helgläger i maj
Konfirmation: maj 2022
Konfirmandteam: Kristina Strandklo, Ingrid Svedjenäs och Anita Karlsson

2. Söndagsundervisning jämn vecka – vi inleder med högmässan kl 11.00. Konfirmandundervisning 12.00 – 14.30
Läger: höstläger 10-12 september, ett femdagarsläger på sportlovet och ett helgläger i maj
Konfirmation: maj 2022
Konfirmandteam: Emma Janerheim och Isabell Karlsson

3. Onsdagsundervisning varannan onsdag (ojämn vecka) – vi samlas 15.30–18.00.
Läger: höstläger 15-17 oktober, ett femdagarsläger på sportlovet och ett helgläger i maj
Konfirmation: maj 2022
Konfirmandteam: Kristina Strandklo, Ingrid Svedjenäs och Anita Karlsson

ANMÄL DIG HÄR.