Konfirmander och ledare väntar på guidning utanför en kyrka i Rom.
Foto: Anna Braw

Konfirmation i Kalmar domkyrka

Konfirmation i Kalmar domkyrkoförsamling 2022–2023

JAG & VÄRLDEN − SÖNDAG ELLER ONSDAGSTRÄFFAR

Vi vill under konfirmandåret bjuda in dig i att aktivt pröva hur det är att leva som kristen och göra skillnad i världen. Tillsammans kommer vi att åka på läger utomlands, för att vidga våra perspektiv, öppna oss för en världsvid kristen gemenskap och träffa andra kristna. Vill du prova? Då är detta något för dig!

Informationsträff i Kalmar domkyrka: 12 juni kl 12:30 och 24 augusti kl 17:30

Konfirmandinskrivning söndagsundervisning ojämn vecka: söndag 4 september kl 11:00-14:30 i Kalmar domkyrka

Konfirmandinskrivning onsdagsundervisning ojämn vecka: onsdag 31 augusti kl 16:00-17:30 i Kalmar domkyrka

Kalmar domkyrkas konfirmandgrupper:

Jag & världen, söndagsundervisning ojämn vecka
Konfirmandinskrivning och uppstart: 4 september kl 11.00-14.30
Läger: 14-16 oktober 
Läger: Internationell studieresa under sportlovet
Läger: 13-14 maj
Konfirmation: 27-28 maj
Konfirmandteam: Kristina Strandklo, Anita Karlsson och Felicia Peterson
 
Jag & världen, onsdagsundervisning ojämn vecka
Konfirmandinskrivning och uppstart: 31 augusti kl 16.00-17.30
Läger: 14-16 oktober 
Läger: Internationell studieresa under sportlovet
Läger: 13-14 maj
Konfirmation: 27-28 maj
Konfirmandteam: Kristina Strandklo och Anita Karlsson