Konfirmander och ledare väntar på guidning utanför en kyrka i Rom.
Foto: Anna Braw

Kalmar domkyrka

Konfirmation i Kalmar domkyrkoförsamling 2020–2021

JAG & VÄRLDEN − SÖNDAGS- ELLER TISDAGSTRÄFFAR

Vi vill under konfirmandåret bjuda in dig i att aktivt pröva hur det är att leva som kristen och göra skillnad i världen. Tillsammans kommer vi att åka på läger utomlands, för att vidga våra perspektiv, öppna oss för en världsvid kristen gemenskap och träffa andra kristna. Vill du prova? Då är detta något för dig!

Informationsträff: onsdag 12 augusti 17.20–17.40 i Kalmar domkyrka
Konfirmandinskrivning: söndag 30 augusti 14.00  i Kalmar domkyrka

Träffar för grupp 1, söndagsgruppen: varannan söndag – vi inleder med högmässa 13.00, fortsätter med mat och samtal och avslutar 16.30 (observera: ny tid eftersom vi kan vara högst 50 i kyrkorummet -- det kommer att vara en högmässa vid 11 också, men söndagsgruppen samlas i den mässa som börjar vid 13)
Träffar för grupp 2, tisdagsgruppen: varannan tisdag – vi samlas 15.30–18.00, och under läsåret är du också med i högmässan vid 20 tillfällen
Läger: höstläger  9–11 oktober , ett femdagarsläger på sportlovet och ett helgläger i maj
Konfirmation: 29–30 maj 2021

KONFIRMANDER MED SÄRSKILDA BEHOV

Vi erbjuder också konfirmation för dig som går i särskolan, och avsett vilken församling du tillhör är du välkommen till denna grupp! Vår ambition är att att samlas i en liten grupp där vi kan ta hänsyn till just dina förutsättningar och behov. 

Informationsträff: inbjudan skickas ut när du har anmält dig
Konfirmandinskrivning: inbjudan skickas ut när du har anmält dig
Träffar: varannan onsdag efter skolan
Läger: utflykt under våren
Konfirmation: i april eller maj 2021

ANMÄL DIG HÄR.

Kristina Strandklo

Kristina Strandklo

Kalmar domkyrkoförsamling

Kommininster

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon