Din röst är viktig!

Delta i vår enkätundersökning, så att verksamheten kan utvecklas.

Under våren 2019 genomför församlingarna i Kalmar pastorat ett utvecklingsarbete. Även om vi redan gör mycket som är bra vill vi bli bättre. Därför är din röst viktig. Vi vill att alla som ser den här informationen besvarar enkäten. Svaren behandlas helt anonymt. 

Sprid också gärna länken vidare så att fler i pastoratet får möjlighet att svara. Men svara bara en gång för egen del.

Datainsamlingen pågår fram till den 15 april och lite längre fram i vår ska vi ha ett resultat som kommer att ligga till grund för vårt arbete med den kommande församlingsinstruktionen.

Stort tack för din medverkan!

Klicka på länken för att komma till enkäten:

https://sv.surveymonkey.com/r/PRKCC27

 

Mer om frågorna och din anonymitet: 

De sex första frågorna är viktiga för att kunna kategorisera svaren på de övriga frågorna i enkäten. Frågorna sju till tjugotre är formulerade med utgångspunkt i de framtidsbilder som vi gemensamt tagit fram i Växjö Stift och som också bildar mönster för församlingsinstruktionen.

De inledande sex frågorna innehåller personuppgifter som kommer att behandlas på ett sätt som gör att man inte kan spåra eller känna igen vem som lämnat in enkäten. Vi har anlitat en av de mest erfarna i Svenska Kyrkan för att ta fram och behandla enkätsvaren. Jonas Bromander var under många år ledare för analysavdelningen på nationell nivå. När det gäller anonymiteten för den som besvarar enkäten skriver han följande:

”Alla svar behandlas med anonymitet. Det innebär att ingen enskild individ ska kunna härledas ur svarsmaterialet. Enskilda svar är heller inte intressanta för undersökningen, eftersom ambitionen är att få en bild av helheten.  Resultaten redovisas endast i tabell- och diagramform.”

De enkätsvar som inlämnas i pappersform kommer att föras in digitalt med hjälp av personer som är neutrala till vår verksamhet. Efter inläsning kommer det skriftliga enkätsvaret att förstöras.

Har du ytterligare frågor kring enkäten är du varmt välkommen att höra av dig!