Fira gudstjänst vid din skärm

För dig som inte kan vara med i gudstjänster i våra kyrkor försöker vi bygga lokal gudstjänstgemenskap på nya sätt. Här hittar du andakter och gudstjänster i Youtube-format!

Att direktsända och förinspela gudstjänster och andakter är nytt för våren 2020 för oss här i Kalmar pastorat. Församlingarnas medarbetare gör sitt bästa för att bjuda in hela staden till nya sätt att vara en del i en gudstjänstgemenskap och utforskar samtidigt möjligheterna. Välkommen!

På den här sidan låg från början en rad inbäddade Youtube-spelare som du egentligen borde ha kunnat klicka igång direkt, men eftersom så många församlingar i Svenska kyrkan använder sina webbplatser för att visa Youtube-filmer blev det systemet överhettat. Därför är du extra välkommen till vår Youtube-kanal där alla filmerna finns!

Två Systrars församling har en egen webbplats för sina inspelade gudstjänster. Den hittar du här.

S:ta Birgitta församling har en egen Youtube-kanal där man kan hitta dagens psalm med Herrens bön, lite längre andakter och högläsning ur Cajsa Tengblads och Wilfrid Stinissens andaktsböcker. Den hittar du här.