Foto: New York Public Library via Unsplash

Fem måndagar för klimatet

Är du kristen och vill vara med och tänka och samtala om en av de stora frågorna i vår tid? Välkommen till en serie samtalskvällar i Två Systrars kapell med start 3 februari!

Är du kristen och vill vara med och tänka och samtala om en av de stora frågorna i vår tid?

Vi läser Ett biskopsbrev om klimatet – en liten bok som alla kan läsa och som kan bli utgångspunkt för många samtal.

Tillsammans kan vi förstå mer och ta konkreta steg både i vår vardag och i att påverka avgörande beslut i Kalmar, Sverige och världen.

Vi börjar varje träff med att äta tillsammans.

Välkommen!

Fem måndagar för klimatet -- klimatsmart kvällsmat och boksamtal
Studiematerial: Ett biskopsbrev om klimatetStart: måndag 3 februari 17.30–19.30 – sedan fortsätter vi på måndagskvällar jämna veckor
Plats: Två Systrars kapell, Norrlidens Centrum (buss 405)
Kostnad: gratis (inklusive mat och bok)
För mer information, ring Ola Rudin, 070-395 60 66!