"Ett mänskligare samhälle"

Ett samtal mellan biskop Fredrik Modéus och Nanne Bergstrand, 12 mars kl. 18.30 i Kalmar domkyrka

Som ett avslut på visitationen av Kalmar pastorat kommer biskop Fredrik Modéus tillsammans med visitator och notarie besöka pastoratet under en dag. Under dagen kommer biskopen möta anställda och förtroendevalda, göra studiebesök i lokalsamhället och leda en mässa på kvällen följt av ett samtal mellan biskopen och Nanne Bergstrand.

Syftet med besöket är att visa på biskopens omsorg om och intresse för församlingslivet och biskopens vilja att bistå församlingen i det fortsatta arbetet med möjligheter och utmaningar.

Den 12 mars klockan 18.30 leder biskopen mässa i Kalmar domkyrka. Därefter följer ett samtal mellan biskopen och Nanne Bergstrand med temat ”Ett mänskligare samhälle”, där vi tillsammans får lyssna till en diskussion kring vad det är som utmärker ett mänskligare samhälle, vad som måste till för att skapa en gemenskap i samhället och vår ständiga längtan efter samtal och möten människor emellan. Samtalet leds av kyrkoherde Peter Wänehag.

Varmt välkommen!