En bok fyra kvällar

"Förlåtelse är ingenting mindre än att vi förmedlar fred och frid till oss själva och vår värld"

Hur förlåter man?

För att svara på den frågan på riktigt, skriver Desmond Tutu och hans dotter Mpho Tutu tillsammans denna bok.

Genom att läsa boken och tillsammans med andra samtala kring den ger vi oss själva möjligheten att pröva den fyrfaldiga väg de beskriver.

Plats: Domprostgården

Datum: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11

Tid: 16.00-18.00

Boken finns att köpa för 50 kr

Anmälan och frågor till sofia.ekelund@svenskakyrkan.se