Foto: Anna Braw

Bön med sånger från Taizé

Varje måndag vid 17.30 samlas vi till bön med sånger från Taizé i Heliga Korsets kyrka. Du är mycket välkommen att vara med!

Varje måndagskväll under skolterminerna samlas vi till en halvtimmeslång andakt i Heliga Korsets kyrka på Kungsgårdsvägen 2C (buss 411, hållplats Korsets kyrka) klockan 17.30.

Vi sjunger sånger från den ekumeniska kommuniteten i Taizé i Frankrike, läser en bibeltext, är tysta tillsammans en stund och ber för vår värld. Vi ber också Herrens bön tillsammans.

Den som vill får gärna hjälpa till genom att läsa bibeltext eller förbön. Kom några minuter innan det börjar, eller hör av dig till Staffan i förväg!

Spelar du ett instrument, och vill du vara med och spela till sångerna? Ta kontakt med Staffan.

Foto: Anna Braw
Foto: Anna Braw
Staffan Holmquist

Staffan Holmquist

Heliga Korsets församling

Komminister

Mer om Staffan Holmquist

Präst - komminister