Foto: Anna Braw

April 2020: Besök från Taizé

Den 28 april kommer en broder från Taizé till Kalmar, och vi ber tillsammans i Kalmar domkyrka.

I april 2020 kommer en broder från Taizé för att vara med på ett helgmöte för unga vuxna i Lunds stift och ett i Luleå stift. Mittemellan de båda helgerna kommer han hit till Kalmar. Vi samlas till en kvällsbön i Kalmar domkyrka med sånger från Taizé. Du är välkommen att vara med!

Tisdagen den 28 april (OBS! Nytt datum!) 18.00 i Kalmar domkyrka

 

Kristina Strandklo

Kristina Strandklo

Kalmar domkyrkoförsamling

Kommininster