Aktivt hopp

att möta vår tids utmaningar utan att bli galen

Klimatförändringar, sinande olja, ekonomiska kollapser och massuttrotning - ibland är det svårt att ens orka tänka på vår tids sociala och ekologiska kriser.
Vill du möta andra och utifrån boken Aktivit hopp samtala kring hur vi kan möta dessa stora utmaningar med mod, kreativitet och gemenskap?

Hör av dig till studentpräst Sofia E Fogelström för frågor och anmälan
Start under hösten, på Cafe Oas tisdagar 18.00.

sofia.ekelund@svenskakyrkan.se