Foto: Isabell Karlsson

Vi tänder ett ljus i advent!

Välkommen att fira första advent i våra sex kyrkor i Kalmar pastorat!

Advent är här! Välkommen att fira det nya kyrkoårets första söndag i de fem församlingarna i Kalmar pastorat.

En adventsljusstake med första ljuset tänt.
Foto: Sven-Erik Falk /Ikon

Kalmar domkyrkoförsamling

11 Festhögmässa (sänds på Facebook: Kalmar domkyrkoförsamling; publiceras i efterhand på vår webbplats). Emma Janerheim, Kristina Strandklo. Kalmar domkyrkokör & Domkyrkans brassensemble. Söndagsskola. Glögg och pepparkaka.

16.30 & 18.30 Adventskonserter. Kalmar domkyrkokör, Nicodemuskören, Vox Beata, Domkyrkans brassensemble m fl. Inträde.

S:t Johannes församling

10 Mässa med små och stora. Nina Lundborg. 

12 Högmässa, Annette Öderwall.

Kalmar slottskyrka

09 Adventsgudstjänst, Annette Öderwall, Karin Holmér sång.

Heliga Korsets församling

10 Högmässa, Jonas Lockman och Staffan Holmquist, kyrkokören. Samling för barn. Adventskaffe med lotteri.

S:ta Birgitta församling

10:30 Högmässa, Elisabeth Falk-Nilsson. S:ta Birgitta kyrkokör. Barnkyrka ”Jesus rider in i Jerusalem”. Kaffe och soppa serveras efter mässan. Efter serveringen blir det ”Husförhör utifrån Lukasevangeliet”.

Två Systrars församling

Vi bjuder in till adventsmarknad i kapellet dagen innan advent, 26/11, kl 14-16.

10 Högmässa, Johan Alberius, Cantus Sororum, barnkören Joy, musiker, söndagsskola. Kyrkkaffe.

Julinsamling 2022

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.

Adventstiden är här

Läs om varför vi firar advent