Foto: Joachim Grusell

Turistinformation / Tourist information

Viktig information när du besöker Kalmar domkyrka / Important information when visiting Kalmar Cathedral

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår t.ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert eller liknande är det inte möjligt att gå in i domkyrkan för att turista. Var vänlig och respektera detta.

För stora turistgrupper över 15 personer med egen guide: Dessa grupper ska helst boka kyrkan då vi inte kan garantera inträde då mycket av vår verksamhet inte syns i vår offentliga kalender. För att boka ring på tel. +46 480 12300 eller skicka ett mejl både till daniel.soderberg2@svenskakyrkan.se och kristina.lindberg@svenskakyrkan.se senast 48 timmar innan ditt besök.

För mindre grupper eller enskilda turister: Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök +46 480 12300, och försäkra dig om att det är möjligt.    

Varmt välkommen till Kalmar domkyrka!

English
When services, devotions or other activities are in progress, for example exhibition, prayers , baptism, weddings , funerals, concerts or the like, it is not possible to enter the cathedral for tourism. Please respect this.

For tourist groups over 15 individuals with their own guide:  These groups are recommended to call ahead and book the church in advance as we can not guarantee entry to the church as much of our church activity is not visible on our public calendar. To book call the number +46 480 12300 or send an email to both daniel.soderberg2@svenskakyrkan.se and kristina.lindberg@svenskakyrkan.se at least 48 hours ahead of your visit.

For smaller groups or individual tourists: If you want to be absolutely sure of being able to enter without having booked the church yourself, call +46 480 12300 just before your visit to make sure that it is possible.

Welcome to Kalmar cathedral!

Är ni en grupp som vill ha en guidad tur av en våra medarbetare eller volontärer finns information om detta nedan.

 

Guidade turer i Kalmar domkyrka

Här finns information om våra egna schemalagda guidade turer i sommar samt hur man bokar privat guidad tur för sällskap.