Foto: Sara Danielsson/IKON

Paulusgruppen

Paulusgruppen flyttade höstterminen 2020 till S:ta Birgitta kyrka men har nu, liksom alla andra grupper, fått ta paus.

I Paulusgruppen träffas unga och vuxna som har särskilda behov. Många har med sig en anhörig eller en assistent.

Kvällen börjar alltid med andakt i kyrkan och därefter är det fika.

I Paulusgruppen är det viktigt att vi  ser till var och ens behov och förutsättningar. Programmet i församlingshemmet består av sång, pyssel, samtal och/eller film. 

Hösten 2020 flyttade Paulusgruppen till S:ta Birgitta kyrka, men i november fick den, liksom alla andra grupper i Kalmar pastorat, ta paus.