Foto: Sara Danielsson/IKON

Paulusgrupp

Paulusgruppen träffas varannan torsdag kl 18.00-19.30 i Kalmar domkyrka.

Paulusgruppen är för dem som har särskilda behov. Kvällen börjar alltid med andakt i kyrkan och därefter är det fika i församlingshemmet, Nicodemussalen.
I Paulusgruppen är det viktigt att vi  ser till var och ens behov, och förutsättningar. Programmet i församlingshemmet består av sång, pyssel, samtal, film. Ibland bjuds det in någon person eller träffas vi på annan plats tex. för att bowla.

Anita Karlsson

Anita Karlsson

Kalmar domkyrkoförsamling

Församlingspedagog

Mer om Anita Karlsson

nås på förmiddagarna måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar