Foto: Jesper Wahlström, Ikon

Under samma himmel

Nu arbetar vi i Kalmar domkyrkoförsamling med Act Svenska kyrkans fasteinsamling. Var med och lindra pandemins konsekvenser för människor i flera länder!

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme -- utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

De som är extra sårbara och utsatta måste få stöd. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av coronapandemin. När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad. Låt oss göra det.

Din gåva räddar liv!

I år kan vi här i Kalmar inte göra samma insamlingsinsatser som vanligt. Men det går bra att swisha en gåva till 123 678 3393 hemifrån, och från och med fastlagssöndagen finns det en liten utställning om insamlingen vid västra porten i Kalmar domkyrka.

Tack för ditt stöd till Act Svenska kyrkans viktiga arbete!

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon

Mer om Ingrid Svedjenäs

Diakon