Bild ur Youtube-film om Kalmar domkyrka.

Ny film om Kalmar domkyrka

På uppdrag av Växjö stift har företaget Kyrkoguiden gjort en kort informationsfilm om Kalmar domkyrka. Den släpptes i slutet av sommaren.