act Svenska kyrkan

​Humanitärt stöd som ser hela människan Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Act Svenska kyrkan stöder utsatta människor runt om i världen. Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut. Våra humanitära insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet. Er gåva används till katastrofinsatser där den bäst behövs.

Vad står Act Svenska kyrkan för?
Namnet Act Svenska kyrkan är mångfacetterat. Act betyder agera. Som kristna kan vi inte stå bredvid när människors värde kränks och skapelsens integritet hotas. Guds kärlek utmanar var och en av oss att visa omtanke och ta ansvar för varandra, bidra till ett bättre samhälle och en ekologiskt hållbar miljö. I Jesu efterföljd är vi kallade att agera och stå upp för tron om att vi alla är skapade till Guds avbild.

Kopplingen finns också till ACT-alliansen som står för Action by Churches Together. ACT-alliansen är världens största allians av kristna organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans för internationell diakoni samt med humanitärt arbete och påverkansarbete. Tillsammans i den världsvida kyrkan når vi människor som andra har svårt att nå. Vi tror att kyrkan är kallad att visa på Guds kärlek till alla människor, när vi agerar tillsammans som delar av Kristi kropp blir den kärleken synlig och leder till förändring i människors liv.

Förföljda kristna?

Jo, det är en verklighet, olika i olika delar av världen.


Under påsken i våras hände något fruktansvärt i
Sri Lanka - 250 (ev 360) människor dödades i samband
med en kristen gudstjänst på Påskdagen.

I Nigeria omkom 13 ungdomar på Annandag påsk när de firade en kristen.
I Burkina Faso skedde ett överfall mot en katolsk gudstjänt.
De länder där kristen tro möter mest motstånd är Nord-
Korea och Afganistan.

Vad kan vi göra för utsatta kristna delar av världen?

Det sker på många sätt som inte är så väl känt. Svenska kyrkan
arbetar med inhemska kyrkor genom humanitärt arbete bl a
genom organisationen ACT Svenska kyrkan, ACT är en förkortning av Action by churches together, dvs kyrkor i samarbete. Men också att sända ut medarbetare i särskilda situationer, genom vänrelationer mellan stift och församlingar. Det handlar också om att verka för mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

På 1970-talet skrev den Etiopiska Mekane Yesuskyrkan att andliga och materiella behov måste ses ihop.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackélen skriver:
Vi hjälper inte därför att de är kristna utan därför att vi är kristna.

Gud vår Fader,
Påminn oss om vårt ansvar
I samhället och världen.
Ge oss vilja och förmåga
att verka för bröd och arbete åt alla,
för rättvisa, frihet och fred.
I Jesu namn.
Amen